Grön turism i fokus på naturum

Två stora satsningar ska locka fler att uppleva den fina naturen i Vattenriket och det omgivande skånska landskapet. Skriften ”Naturum och naturcentrum – upplev naturen i Skåne” och  ett leaderprojekt för att skapa en grön turisdestination är verktygen.

Skriften ”Naturum och naturcentrum – upplev naturen i Skåne” ger en lockande överblick för att hitta ut i det skånska landskapet.

-Vår förhoppning är att den ska vara ett kraftfullt redskap för att tillsammans med de övriga naturumen marknadsföra naturupplevelser i Skåne, säger Sven-Erik Magnusson, koordinator för Vattenriket.
Den 28-sidiga skriften tar avstamp i våra skånska naturum och naturcentrum. Varje besöksplats beskrivs med foton, karta och praktiska upplysningar. Därpå följer reportage som ska locka till spännande och intresseväckande aktiviteter. Region Skåne har hjälpt till att finansiera skriften, som är producerat av Vattenriket. Den kommer att finnas på alla skånska naturum och på Fulltofta naturscentrum inom kort.

Gröna nordostskånes första möte
Kristianstads kommun och Vattenriket har fått 80 000 kronor i Eu-bidrag till en förstudie om att skapa en grön turistdestination. Målet är att göra nordöstra Skåne till ett resmål där besökare kan bo, äta och uppleva saker med gröna förtecken.

Vid den första workshopen berättade Ove Ringsby, projektledare från Vänerskärsgården med Kinnekulle, hur han arbetat för att göra sitt biosfärområde till landets första ekoturistdestination. Kerstin Hallenborg informerade om Leader-projekt och Gunilla Persson och Janne Olsson som driver företag inom den gröna sfären berättade om sina koncept med mat och vinvandring på cykel runt Åhus och safariturer i Vattenriket.

Text och bild: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »