Kristianstad – Skånes bästa friluftskommun

Kristianstad är bäst på friluftsliv i Skåne och näst bäst i landet. Det visar en ny undersökning som presenterades på Tankesmedjan för friluftsliv i torsdags. Där föreläste Karin Magntorn om hur Vattenriket samarbetar med kommersiella och ideella aktörer.


Utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2012 baseras på en enkät som besvarats av 254 av kommuner. Kristianstad placerar sig som bästa friluftskommunen i Skåne och näst bästa i landet tillsammans med Ludvika och Sundsvall. Bara ett halvt poäng efter Örebro.
– Jätteroligt att vi placerar oss så bra. Det är samtal och samarbete över förvaltningsgränserna som har gett resultat, säger Mats Gustafson, utvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Undersökningen har fokus på tre områden: planer för friluftsliv, information och samarbeten kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. Resultatet presenteras i en rapport som lyfter fram goda exempel från de tre främsta kommunerna.

Vattenriket står för flera av Kristianstads goda exempel. Under jamboreen arrangerade Vattenriket ”Naturmingel” med fågelskådning och myggsafari. Biosfärlägret då barn under två veckor på sommarlovet fick lära sig om naturen genom att uppleva, upptäcka och undersöka Vattenriket är ett annat exempel.

Naturum Vattenrikets guidningar, programpunkter och pedagogisk verksamhet lyfts också fram i rapporten, liksom utflykter till anpassade besöksplatser för personer med funktionsnedsättning. Gratiskonserten i redet med Händels Water music av Christianstad Symfoniker är ännu ett gott exempel.

– För oss är det naturligt att naturum är en mötesplats och en utgångspunkt för aktiviteter som föreningar och naturum bjuder på och för kommersiella aktörer i olika samarbeten, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare.
Hon lyfter också fram att Kristianstads kommun satsat på att bygga en bra infrastuktur med spänger och leder till nytta för såväl privatpersoner som offentliga aktörer, föreningar och företag.
Text: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »