Vattenrikets arbetssätt sprids i Europa

Vattenrikets koordinator Carina Wettemark var huvudtalare på konferensen Waddendag i Holland. Deltagare från föreningar, entreprenörer, kommuner och regering fick höra hur Vattenriket arbetar med dialog, samverkan och lokal förankring. -Det var…

Läs mer

Naturens nyttor i fokus på Biosfär 2016

Naturens nyttor och Vattenrikets många arter var fokus på Biosfär 2016. Årets forskningskonferens presenterade ett smörgåsbord nya rön om allt från målarmusslornas livscykel till tärnornas flyttning över världshaven. Begreppet ekosystemtjänst…

Läs mer

Provfiske ger ny kunskap om livet under ytan

Tidigare inventeringar har visat på stora mängder fintrådiga alger i Hanöbukten. Årets provfiske pekar på en förklaring. Storspiggen dominerade i näten. Blir de för många äter de upp de små kräftdjuren,…

Läs mer

Skrotdjur fyller naturum på höstlovet

Artrika upplevelser är årets tema på naturum Vattenriket. På höstlovet blir det fokus på arter av ett lite annorlunda slag. Då visar konstnären Niklas Fännick sina fantastiska djur gjorda av……

Läs mer

Stor maskin hjälper liten padda

Den ovanliga strandpaddan har ett av sina starkaste skånska fäste i Sånnarnas naturreservat, vid Åhus. Sly av vide och björk slås för att paddorna ska kunna ta sig fram till sina…

Läs mer

Vattenrikets rika natur i två nya filmer

Vattnets väg från källa till hav och de tjänster som naturen bjuder oss människor på helt gratis. Under sommaren har fotograf Patrik Olofsson filmat nya miljöer och infallsvinklar på Vattenriket.…

Läs mer

Hösthälsning från Vattenriket!

Nu glöder höstlöven i gult, orange och rött - en härlig tid för långpromenader! Varför inte prova på ett skogsbad – en rofylld vandring med naturvägledare i Vattenrikets skogar. På…

Läs mer

Färre malar i årets provfiske

Årets malprovfiske bjöd på färre fiskar än tidigare år. Fjolårets kalla sommar kan vara en orsak till den minskade fångsten. I fjol vad det ett riktigt rekordår med 143 malar…

Läs mer

Orsaken till järn på strandängar utreds

Länsstyrelsen har fått 400 000 från Naturvårdsverket för att i samverkan med Vattenriket utreda läckage av järn och aluminium från invallade jordbruksmarker. I samband med sommaröversvämningen 2007 uppmärksammade Vattenrikets naturvårdssamordnare…

Läs mer

Långväga vandrare på Linnérundan

56 portugiser, 43 tjecker och två svenska deltagare. På vandringseventet Eurorandos tredje dag fylldes Linnérundan av internationella vandrare. Den stadsnära vandringen Linnérundan är en av fyra leder som Kristianstad lyfter…

Läs mer
Back To Top
Translate »