skip to Main Content

Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens i november. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter. Konferenserna fylls med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Vattenriket.

Biosfär 2020

Målgrupp: Forskare, studenter, entreprenörer, tjänstemän i kommun och länsstyrelse, journalister och informatörer, föreningsmänniskor – kort sagt alla med intresse för ”biosfärforskning” i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.
Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Tid och plats: Den 16 november via livesändning. Konferenstid 09.00-12.00.
För att minska spridningen av coronaviruset genomförs konferensen i år som en livesändning på Facebook. Gå in på https://www.facebook.com/NaturumVattenriket/live. Om du går in på sidan innan sändningen har börjat kan du behöva uppdaterasidan kl 9 för att se sändningen.
Konferenskostnad: Årets konferens är kostnadsfri.

Moderator: Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad

Välkomsttal
Pierre Månsson, kommunalråd Kristianstads kommun

Tio år på tio minuter – naturum Vattenriket jubilerar
Karin Magntorn, naturumföreståndare, naturum Vattenriket

Invasiva främmande arter – enorm utmaning i ett varmare klimat
Nils Carlsson, expert på invasiva arter, Länsstyrelen i Skåne

Pandemi eller inte – det största hindret för fysisk aktivitet sitter mellan öronen
Ann-Christin Sollerhed, universitetslektor i idrott och hälsa, Högskolan Kristianstad 

Coronapandemin ger Kristianstadsborna mer tid i naturen
Matilda Rask Olsson och Moa Vitestam, studenter på landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad 

Naturens reningsverk – Våtmarker för att motverka algblomning och syrebrist i Östersjön
Johanna Sjöstedt, forskare, akvatisk ekologi, Lunds universitet och Anna Borgström, doktorand/forskare, akvatisk ekologi, Lunds universitet 

Öring – populär värdfisk för Vramsåns flodpärlmusslor
Marie Andersson, master student i akvatisk ekologi, Lund Universitet 

Ett vackert landskap får oss att må bra – naturens betydelse i stadsplanering
Karen Lagercrantz, senior, tidigare Kommunförbundet Skånes forsknings- och utvecklingsavdelning 

Bevingade rariteter i Vattenriket
Hans Cronert, naturfotograf, senior, tidigare naturvårdssamordnare, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 

12.00 Konferensen slutar

Back To Top
Translate »