Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens i november. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter. Konferenserna fylls med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Vattenriket.

Biosfär 2023

Målgrupp: Forskare, studenter, entreprenörer, tjänstemän i kommun och länsstyrelse, journalister och informatörer, föreningsmänniskor – kort sagt alla med intresse för ”biosfärforskning” i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.
Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Tid och plats: Den 20 november på naturum Vattenriket
Konferenskostnad: Det kostar inget att delta i år.
Anmälan: Anmäl dig på naturum Vattenrikets bokningssida.

Program

Moderator: Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad

8.30-9.00 REGISTRERING

9.00 Invigningstal
Camilla Palm, ordförande kommunstyrelsen, Kristianstads kommun

Klimatnyttan med våtmarker – effekterna av utdikning och återvätning
Amelie Lindgren, forskare, Göteborgs universitet

09.45-10.15 FIKA MED SMÖRGÅS OCH TITT PÅ NATURUMS UTSTÄLLNING

10.15 Kristianstads dränerade våtmarker – återvätning i praktiken
Mattis Vindelman, projektledare, Biosfärkontoret, Kristianstads kommun

Lärdomar från Vattenrikets arbete med våtmarker – uppföljning av 70 våtmarker
Per Torstensson, limnolog Biosfärkontoret, Kristianstads kommun

Kan våtmarker motverka brunifiering?
Henric Djerf, universitetslektor i miljövetenskap, Högskolan Kristianstad

11.45-13.00 LUNCH PÅ BISTRO ÅRUM

13.00 Ekosystemtjänster – utvecklingen av ett begrepp om naturens nyttor
Ingemar Jönsson, professor i teoretisk och evolutionär ekologi, Högskolan Kristianstad

VIP – livsviktiga åtgärder för vilda pollinatörer i Skåne
Måns Bruun, ÅGP-koordinator, Länsstyrelsen i Skåne län

Mångformig skötsel gynnar Horna sandars unika insektsfauna
Örjan Fritz, biolog, Naturcentrum AB

14.30-15.00 FIKA MED LITEN KAKA OCH TITT PÅ NATURUMS UTSTÄLLNING

15.00 Medborgarforskning bidrar med ny kunskap om Östersjöns tångskogar
Sam Peterson, naturpedagog naturum Vattenriket och Lena Kautsky, professor emeritus, Stockholms universitet

Konstgjorda rev ska få torsken att trivas
Josefine Larsson, doktor i miljövetenskap, forsknings- och innovationskoordinator, Marint centrum, och Hampus Södergren, Hanötorskrevs-föreningen

Vinnare och förlorare i den nordostskånska fågelfaunan – en trendspaning i ord och bild
Hans Cronert, Nordöstra Skånes Fågelklubb

16.30-17.00 MINGEL MED TILLTUGG PÅ BISTRO ÅRUM

Back To Top
Translate »