skip to Main Content

Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens i november. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter. Konferenserna fylls med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Vattenriket.

Konferensen är fullsatt!

Biosfär 2019

Målgrupp: Forskare, studenter, entreprenörer, tjänstemän i kommun och länsstyrelse, journalister och informatörer, föreningsmänniskor – kort sagt alla med intresse för ”biosfärforskning” i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.
Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Tid och plats: Naturum Vattenriket 18 november. Konferenstid 09.00-16.00, därefter mingel med musik och lättare förtäring. Registrering och fika från 08.15.
Konferenskostnad: 625 kr, inkluderar fika, lunch och mingel. Ideella organisationer och studenter 250 kr. Bankgiro: 657-9536, ange namn och Biosfär, eller betala vid registreringen.
Anmäl tillasa.pearce@kristianstad.se senast 31 oktober. Anmälan är bindande. Det går inte längre att anmäla sig, konferensen är fullsatt
Ange i mail: namn, arbetsplats, mobiltelefon, e-post, organisationsnummer/personnummer och meddelande (till exempel specialkost).

Moderator: Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad

8.15-9.00 Registrering och fika

Välkomsttal
Merete Tillman, bitr kommundirektör Kristianstads kommun

Naturens hälsosamma effekter på hälsan och välbefinnandet
Eva Sahlin, fil doktor, Institutet för stressmedicin

Skogsbad och qigong – så visar naturum vägen till naturens lugn
Karin Magntorn, naturumföreståndare, naturum Vattenriket

10.00-10.15 Bensträckare med frukt

Hur går det för Sveriges fåglar och varför?
Martin Green, forskare, Lunds universitet

Vilda matfåglar – ekologi och gastronomi
Viktoria Olsson, universitetslektor i mat- och måltidskunskap, Camilla Olsson, doktorand i ekologi, och Pär Söderquist, doktor i zooekologi, Högskolan Kristianstad

Nyfiken på naturens nyttor? Navigera med Vattenrikeblomman!
Sam Peterson, naturpedagog, och Erik Kohlström, naturvägledare naturum Vattenriket

12.00-13.00 Lunch på Café Årum

Vad händer med den biologiska mångfalden? IPBES globala rapport visar att det är hög tid att agera!
Cecilia Lindblad, IBPES kontaktperson i Sverige, Naturvårdsverket 

Framtidens mat – Sveriges vilda kulturväxtsläktingar behöver bättre skydd
Jens Weibull, handläggare odlad mångfald, Jordbruksverket

Myrlejon följer i  människans spår – en inventering av naturvärden i sandtallskog vid Södra Äspet
Örjan Fritz, ekolog, Naturcentrum

14.30-15.00 Bensträckare och kaffe med titt på naturums utställning

Stjärnförsöket – Att räkna stjärnor i en allt ljusare värld
Urban Eriksson, universitetslektor i fysik, Högskolan Kristianstad

30 år som naturfotograf i Vattenriket
Patrik Olofsson, fotograf och filmare

16.00-17.00  Mingel och mat i naturums utställning

Back To Top
Translate »