skip to Main Content

Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens i november. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter. Konferenserna fylls med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Vattenriket.

Biosfär 2018

Fullbokat!

Måndagen den 19 november

Målgrupp: Forskare, studenter, entreprenörer, tjänstemän i kommun och länsstyrelse, journalister och informatörer, föreningsmänniskor – kort sagt alla med intresse för ”biosfärforskning” i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.
Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Tid och plats: Naturum Vattenriket 19 november. Konferenstid 09.00-16.00, därefter mingel med musik och lättare förtäring. Registrering och fika från 08.15.
Konferenskostnad: 625 kr, inkluderar fika, lunch och mingel. Ideella organisationer och studenter 250 kr. Bankgiro: 657-9536, ange namn och Biosfär, eller betala vid registreringen.
Anmäl tillasa.pearce@kristianstad.se senast 2 november. Anmälan är bindande. Fullbokat!
Ange i mail: namn, arbetsplats, mobiltelefon, e-post, organisationsnummer/personnummer och meddelande (till exempel specialkost).

Program 2018

Moderator: Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad

8.15-9.00 Registrering och fika

9.00 Välkomsttal, Christel Jönsson, kommundirektör Kristianstads kommun

Andreas Jezek, limnolog, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Hur mår Hammarsjön? Sommarens provfiske och inventering ger en fingervisning

Martin Škerlep, doktorand i akvatisk biologi, Lund Universitet
Brunifieringen i Helge å – var kommer den ifrån och vart är den på väg?

Marika Stenberg filosofie doktor och naturvårdskonsult, Kajsa Åbjörnsson filosofie doktor, Ekoll AB
Kristianstad i vått och torrt: läckage av järn- och aluminium från torrlagd jordbruksmark

10.45-11.00 Bensträckare med frukt

Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad
Tiotusentals fötter på Kristianstads åkrar: nya rön om gäss på jordbruksmark

Hans Cronert, naturvårdssamordnare, Biosfärområde Kristianstads Vattenriket
Hur går det för Vattenrikets vadare? Hot, möjligheter och åtgärder med utblick mot Europa

12.00 -13.00 Lunch på Café Årum

Elisabeth Einarsson, paleontolog och universitetsadjunkt i geovetenskap, Högskolan Kristianstad
Vad hände i Kristianstad för 80 miljoner år sedan? Fossilen berättar

Pär Persson, vattenstrateg, Länsstyrelsen i Skåne
Stigande havsnivå – lagen & kunskapsläget

Christin Eriksson, filosofie doktor i oceanografi, DHI Sverige AB
Kusterosion längs Kristianstads kust – utmaningar och möjligheter

14.30-15.00 Bensträckare och kaffe med titt på naturums utställning

Amanda Kärrstedt och Martin Rydiander, landskapsvetare
Sanden, vinden, människan – en förödande historia

Johan Hammar, fotograf och filmare
Sötvatten – en värld av liv

16.00-17.00  Mingel och mat i naturums utställning

Translate »
Back To Top