skip to Main Content

Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens i november. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter. Konferenserna fylls med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Vattenriket.

Biosfär 2018

Fullbokat!

Måndagen den 19 november

Målgrupp: Forskare, studenter, entreprenörer, tjänstemän i kommun och länsstyrelse, journalister och informatörer, föreningsmänniskor – kort sagt alla med intresse för ”biosfärforskning” i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.
Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Tid och plats: Naturum Vattenriket 19 november. Konferenstid 09.00-16.00, därefter mingel med musik och lättare förtäring. Registrering och fika från 08.15.
Konferenskostnad: 625 kr, inkluderar fika, lunch och mingel. Ideella organisationer och studenter 250 kr. Bankgiro: 657-9536, ange namn och Biosfär, eller betala vid registreringen.
Anmäl tillasa.pearce@kristianstad.se senast 2 november. Anmälan är bindande. Fullbokat!
Ange i mail: namn, arbetsplats, mobiltelefon, e-post, organisationsnummer/personnummer och meddelande (till exempel specialkost).

Program 2018

Moderator: Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad

8.15-9.00 Registrering och fika

9.00 Välkomsttal, Christel Jönsson, kommundirektör Kristianstads kommun

Andreas Jezek, limnolog, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Marie Andersson, student, Högskolan Kristianstad
Hur mår Hammarsjön? Sommarens provfiske och inventering ger en fingervisning

Martin Škerlep, doktorand i akvatisk biologi, Lund Universitet
Brunifieringen i Helge å – var kommer den ifrån och vart är den på väg?

Marika Stenberg filosofie doktor och naturvårdskonsult, Kajsa Åbjörnsson filosofie doktor, Ekoll AB
Kristianstad i vått och torrt: läckage av järn- och aluminium från torrlagd jordbruksmark

10.45-11.00 Bensträckare med frukt

Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad
Tiotusentals fötter på Kristianstads åkrar: nya rön om gäss på jordbruksmark

Hans Cronert, naturvårdssamordnare, Biosfärområde Kristianstads Vattenriket
Hur går det för Vattenrikets vadare? Hot, möjligheter och åtgärder med utblick mot Europa

12.00 -13.30 Lunch på Café Årum

Pär Persson, vattenstrateg, Länsstyrelsen i Skåne
Stigande havsnivå – lagen & kunskapsläget

Christin Eriksson, filosofie doktor i oceanografi, DHI Sverige AB
Kusterosion längs Kristianstads kust – utmaningar och möjligheter

14.30-15.00 Bensträckare och kaffe med titt på naturums utställning

Amanda Kärrstedt och Martin Rydiander, landskapsvetare
Sanden, vinden, människan – en förödande historia

Johan Hammar, fotograf och filmare
Sötvatten – en värld av liv

16.00-17.00  Mingel och mat i naturums utställning

Translate »
Back To Top