skip to Main Content

Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens i november. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter. Konferenserna fylls med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Vattenriket.

Biosfär 2021

Målgrupp: Forskare, studenter, entreprenörer, tjänstemän i kommun och länsstyrelse, journalister och informatörer, föreningsmänniskor – kort sagt alla med intresse för ”biosfärforskning” i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.
Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Tid och plats: Den 15 november på naturum Vattenriket
Konferenskostnad: I år är konferensen gratis.
Anmälan: Anmäl dig via naturum Vattenrikets bokningssida på Time Center

Program

8.30-9.00 REGISTRERING

9.00 Invigningstal
Anders Johansson, kommundirektör, Kristianstads kommun

Biosfärområden utvecklar vårt sätt att leva – Biosfärprogrammet 50 år
Johanna Mac Taggart, nationell biosfärkoordinator, svenska Mab

Dax för brax – Reduktionsfiskad doldis gör come back på matbordet
Andreas Jezek, limnolog, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, och Elin Hansson, projektledare, Krinova Incubator & Science Park

10.15-11.00 FIKA MED SMÖRGÅS OCH TITT PÅ NATURUMS UTSTÄLLNING

How on Earth? – Hur i hela världen ska vi använda begreppet ekosystemtjänst?
Katja Malmborg, filosofie doktor i biologi, Stockholm Resilience Centre

Sveriges Friluftskommun x 2 – utveckling av friluftslivet med samverkan och dialog i fokus
Daniel Ottosson, samordnare offentlig miljö, Olofströms kommun

12.00-13.00 LUNCH PÅ BISTRO ÅRUM

Stenmården – ett nytt rovdjur i Sverige
Madelene Nilsson, filosofie kandidat, landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad

Björndjuren och konsten att överleva i vått och torrt
Ingemar Jönsson, professor i teoretisk och evolutionär ekologi, Högskolan Kristianstad

14.00-14.30 FIKA MED LITEN KAKA

Ekarnas rika men hotade insektsliv – och hur vi kan hjälpa till
Nicklas Jansson, forskare och lärare, Linköpings Universitet

Gäss och svanar i våtmarker – kan växtätare med stor aptit förändra akvatiska ekosystem?
Gunnar Gunnarsson, biträdande professor i zooekologi och Elsie Kjeller, doktorand i ekologi, Högskolan Kristianstad

Tärnsommar – lång flyttning över världshaven
Patrik Olofsson, naturfotograf och filmare

16.00-17.00 MINGEL MED TILLTUGG

Back To Top
Translate »