skip to Main Content

Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens i november. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter. Konferenserna fylls med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Vattenriket.

Biosfär 2020

Målgrupp: Forskare, studenter, entreprenörer, tjänstemän i kommun och länsstyrelse, journalister och informatörer, föreningsmänniskor – kort sagt alla med intresse för ”biosfärforskning” i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.
Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Tid och plats: Naturum Vattenriket 16 november. Konferenstid 09.00-12.00. Registrering och fika från 08.30. Du kan också delta via webbsändning.
Konferenskostnad: Årets konferens är kostnadsfri.
Anmäl tillasa.pearce@kristianstad.se senast 31 oktober. Ange om du vill delta på plats eller via länk. Anmälan är bindande. För att kunna hålla avstånd och genomföra konferensen på ett säkert sätt är antalet deltagare begränsade till 20 platser i år. Först till kvarn gäller.
Ange i mail: namn, arbetsplats, mobiltelefon, e-post och ange om du vill delta på plats eller via länk samt eventuella matallergier.

Moderator: Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad

8.30-9.00 Registrering och fika

Välkomsttal
Pierre Månsson, kommunalråd Kristianstads kommun

Tio år på tio minuter – naturum Vattenriket jubilerar
Karin Magntorn, naturumföreståndare, naturum Vattenriket

Invasiva främmande arter – enorm utmaning i ett varmare klimat
Nils Carlsson, expert på invasiva arter, Länsstyrelen i Skåne

Pandemi eller inte – det största hindret för fysisk aktivitet sitter mellan öronen
Ann-Christin Sollerhed, universitetslektor i idrott och hälsa, Högskolan Kristianstad 

Coronapandemin ger Kristianstadsborna mer tid i naturen
Matilda Rask Olsson och Moa Vitestam, studenter på landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad 

10.20-10.40 Bensträckare med frukt

Naturens reningsverk – Våtmarker för att motverka algblomning och syrebrist i Östersjön
Johanna Sjöstedt, forskare, akvatisk ekologi, Lunds universitet och Anna Borgström, doktorand/forskare, akvatisk ekologi, Lunds universitet 

Öring – populär värdfisk för Vramsåns flodpärlmusslor
Marie Andersson, master student i akvatisk ekologi, Lund Universitet 

Ett vackert landskap får oss att må bra – naturens betydelse i stadsplanering
Karen Lagercrantz, senior, tidigare Kommunförbundet Skånes forsknings- och utvecklingsavdelning 

Bevingade rariteter i Vattenriket
Hans Cronert, naturfotograf, senior, tidigare naturvårdssamordnare, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 

12.00 Konferensen slutar

Back To Top
Translate »