skip to Main Content

Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens i november. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter. Konferenserna fylls med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Vattenriket.

Biosfär 2022

Målgrupp: Forskare, studenter, entreprenörer, tjänstemän i kommun och länsstyrelse, journalister och informatörer, föreningsmänniskor – kort sagt alla med intresse för ”biosfärforskning” i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.
Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Tid och plats: Den 28 november på naturum Vattenriket
Konferenskostnad: Konferensen är gratis i år.
Anmälan: Anmäl dig på naturum Vattenrikets bokningssida.

Program

Moderator: Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad

8.30-9.00 REGISTRERING

9.00 Invigningstal
Yvonne Blombäck, senior programsamordnare kust och skärgård, Världsnaturfonden WWF Sweden

Hur mår Östersjön?
Ulrika Hedlund, kommunekolog, Kristianstads kommun

Växtplankton – en del i smygande ekosystemförändringar
Per Olsson, senior specialist-marinekolog, Niras Sweden AB

10.15-10.45 FIKA MED SMÖRGÅS OCH TITT PÅ NATURUMS UTSTÄLLNING

Så arbetar Sveriges största livsmedelsexport för veteodling med mindre näringsläckage
Nan Kjellberg, hållbarhetsspecialist, Absolut Company

Framtiden finns i havet – kan fiskar, alger och musslor ge oss mat, energi och läkemedel?
Josefine Larsson, doktor i miljövetenskap, forsknings- och innovationskoordinator Marint centrum i Simrishamn

11.45-13.00 LUNCH PÅ BISTRO ÅRUM

Bioblitz i havet – för kunskap och engagemang
Ebba Trolle, naturinformatör, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Östersjökompassen gör havets ekosystemtjänster lättare att förstå
Sam Peterson, naturpedagog naturum Vattenriket

Finns det trollsländor och fåglar i skapade våtmarker?
Resultat från en inventering 2022 Hans Cronert, biolog och tidigare naturvårdssamordnare i Vattenriket

14.30-15.00 FIKA MED LITEN KAKA

Kopplingar i våtmarkens ekosystem – svanar och gäss som goda grannar?
Elsie Kjeller, doktorand i ekologi, Högskolan Kristianstad

Koll på Vattenriket från rymden
Petra Philipsson, doktor i akvatisk fjärranalys, Brockmann Geomatics Sweden AB

Östersjön – från sött till salt
Johan Hammar, fotograf, filmare och biolog

16.30-17.00 MINGEL MED TILLTUGG

Back To Top
Translate »