Hav och historia i fokus på Biosfär2014

För femte året i rad höll Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Högskolan Kristianstad konferensen Biosfär. Årets konferens bjöd på ett smörgåsbord nya forskningsrön kopplat till Vattenriket. Med särskilt fokus på hav och historia.

I elva föredrag togs vi med på en kunskapsresa som började för 10 000 år sedan i Hanöbuktens sjunkna skogar och fortsatte i staden Kristianstads 400–åriga vattenanknutna historia.

-På tidigare biosfärkonferenser har jag lärt mig att Vattenriket också är ett sandrike. I dag har jag förstått att det dessutom är ett brackvattenrike som sträcker sig ut i Hanöbukten, summerade moderator Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad, dagen.

I elva föredrag fick vi veta mer om strandängsfåglarnas situation i går och i dag, innan vi dök ner bland blåstångsskogar och ålgräsängar i havet utanför Åhus. Dagen avslutades med fantastiska bilder från ett skånskt landskap i förändring.

Samarbete ger ny kunskap
Nästa år är det tio år sedan FN-organet Unesco utsåg Vattenriket till ett biosfärområde. Precis som alla andra 600 biosfärområden i världen arbetar Vattenriket med att bevara och utveckla landskapets värden på ett hållbart sätt. Det gör vi i samarbete med markägare, föreningar, myndigheter och organisationer – inte minst Högskolan Kristianstad.

I Unescos uppdrag ligger att tillsammans med högskolor och universitet ta fram och kommunicera ny kunskap. Biosfär 2014 är den del i detta arbete.

Fullsatt till sista pall
Glädjande nog var årets konferens fullsatt till sista pall (!) och i publiken fanns lärare, forskare, studenter, tjänstemän och naturintresserade föreningsmänniskor. 

Årets invigningstal hölls av Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Science Park.
-Vi har alla samma agenda – att vara en mötesplats för forskning, kunskap, och människor med idéer. För att skapa innovationer för en hållbar samhällsutveckling, sa hon.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »