Ny utställning och spång vid Kanalhuset

Fågel, fisk och mittemellan. Kanalhuset har fått en ny utställning och spången renoverats och blivit tillgänglig för alla. På söndag 30 november 15.00 inviger vi med glögg och pepparkakor, julsånger, tal, håvning och reflexfrågerunda.

Arbetet med att lyfta fram och ta vara på naturvärdena utmed Helge å startade för 25 år sedan. Sven-Erik Magnusson myntade begreppet Kristianstads Vattenrike och drog igång arbetet med att förändra den rådande attityden att strandängarna var vattensjuka områden.

För att lyfta fram de unika strandängarna och vassområdena utmed ån byggde han ett utemuseum med information. 1991 blev Kanalhuset porten ut i Vattenriket. Sedan dess har antalet besöksplatser vuxit till 22 stycken med juvelen i kronan – naturum Vattenriket 2010.

Spång mellan vass och vide
Kanalhuset är fortfarande en viktig besöksplats i Vattenriket. Här lämnar Linnérundan staden och leder ut i våtmarkerna mellan vide och vass. När C4 Teknik bestämde att bygga om och tillgängliggöra Kanalhusspången och fågeltornet var det dags för en ny utställning.

Kristianstads historia är nära kopplad till vattnet och det tar utställningen fasta på. Det var våtmarkerna och Helge å som gjorde att kung Christian IV år 1614 tyckte att det här var en bra plats för sin stad – lätt att försvara från danskarna. Den utvändiga utställningen handlar om hur Helge å försett staden med försvar, transportväg och dricksvatten.

Över och under ytan
Inne i Kanalhuset handlar utställningen om djurlivet under ytan, över ytan och mittemellan. Med akvarellmålningar av fåglar du kan se längs ån av danske lokale konstnären Carl Christian Tofte. Akvareller av Peter Nielsen visar vad som gömmer sig under ytan. I montrarna visas fåglar som lever i vass och vide intill ån. Det är konstnären Vesa Jussila, som har snidat dem.

Dricksvattnets historia
Utställningen visar också vattnets spår i staden med foton och texter. Och historien om hur Kristianstad fått sitt dricksvatten genom tiderna.
Nya ljud- och ljuseffekter gör utställningen till en upplevelse för flera sinnen. Med en vevlåda kan du höra radiojournalisten Per-Erik Tell berätta om stadens vattenrika historia.

Vid Kanalhuset leder Kanalhusspången sina vandrare ut mellan vide och vass. Nu har den 485 meter långa träspången renoverats och breddats för att passa för både rullstolar och barnvagnar. Den är byggd i två omgångar och har kostat 2,9 miljoner kronor att bygga.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »