Nya stadsdelen Vilans strandäng bygger på biosfärområdets värden

Biosfärområdets värden är vägledande i arbetet med att skapa den nya hållbara stadsdelen Vilans strandäng. Bevarande och utveckling kombineras i förstudien där nya metoder och kunskap testas.

Kristianstads kommun har fått bidrag från ”Delegationen för hållbara städer” för att göra en förstudie kring åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling i den nordöstra delen av Vilan – Vilans strandäng.
-Projektets syfte är att skapa diskussion om hållbar stadsutveckling i Kristianstad med Vilans strandäng som exempel, säger Daniela Krizanec, stadsbyggnadskontoret.

Under hösten har en serie workshops hållits. Här har representanter från näringslivet och kommunen träffats för att hitta mål, kriterier och principer för att skapa en hållbar stadsutveckling på Vilans strandäng.

Hållbar utveckling i ett nötskal
Biosfärenheten har varit en aktiv part i workshoparna och koordinator Carina Wettemark sitter med i arbetsgruppen.
-Det här är hållbar utveckling i ett nötskal – bra för natur och människa, säger hon. Biosfärområden ska vara inspirerande goda exempel och det här sektorsövergripande arbetet ett viktigt och angeläget projekt helt i biosfärisk anda!

I går hölls förstudiens tredje och sista workshop. Den handlade om socialt hållbar stadsutveckling. På programmet stod föredrag om härlighetsvärden på Vilans strandäng och hälsosam stadsplanering.

Carina Wettemark och Karin Magntorn, naturumföreståndare, delade med sig av Vattenrikets erfarenheter av aktiviteter som är bra för både natur och människa.
-Att skapa mötesplatser för alla är viktigt. Naturen är en bra plats både för möten och kontemplation, säger Carina Wettemark.

naturum – en uppskattad mötesplats
Karin Magntorn fortsatte att visa på naturum som en uppskattad naturlig mötesplats för alla.
-Vi har en bred målgrupp från barn, till SFI-grupper, till tonåringar, till personer med funktionsnedsättning. Det har vi skapat genom att göra en miljö som känns inkluderande och genom att dra nytta av områdets härlighetsvärden och med ”Ett Vattenrike för alla” som vision.

Förstudien ska vara klar i februari 2015. Den ska belysa möjligheten att utveckla stadsdelen Vilans strandäng genom ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar stadsutveckling.
-Vi vill skapa ett dokument som kan vara ett verktyg för planeringen av Vilans strandäng, men även för andra områden i Kristianstad, säger Daniela Krizanec.

Text: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »