God jul från Vattenriket!

Det går raskt mot jul, men ännu har vi inte fått se någon snö i Vattenriket. Kungsfiskaren trivs i den snöfria milda vintern. Den här lilla vackra blåskimrande juvelen har visat upp sig vid naturumsjön de senaste veckorna!

Vi ser tillbaka på ett händelserikt år i Vattenriket. Ett år som har inrymt allt från kunglig glans på naturum i samband med Kristianstads 400 års jubileum, till utläggning av lekgrus vid Torsebro för att gynna laxen.

Nästa år, 2015, blir ett spännande år i  Biosfärområdets historia. Då är det tio år sedan Vattenriket utnämndes till ett Biosfärområde av Unesco. Nu ska vårt arbete utvärderas och vi ska visa att vi även framöver uppfyller kraven för att vara ett biosfärområde – bra för både människa och natur!

Tioårsjubileet kommer att uppmärksammas och firas på flera sätt under året, i naturums utställning, i föreläsningsserien ”Lär om Biosfär” och med festligheter fram i september. Välkomna att vara med! 

Under 2014 har havet spelat en stor roll i Vattenrikets verksamhet med inventeringar, föredrag och Havets dag. Havets dag den 30 augusti satte fingret på vikten av ett friskt och rent hav. Det blev en välbesökt familjedag då omkring 600 personer i alla åldrar tog del av aktiviteter och utställningar om havet.

Hav och historia var teman på årets forskningskonferens Biosfär 2014. För femte året i rad höll Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Högskolan Kristianstad konferensen Biosfär. Årets konferens bjöd på ett smörgåsbord nya forskningsrön kopplat till Vattenriket.

Att havet är viktigt för Vattenriket blev tydligt på höstlovet. Då var naturums program späckat med roliga och  lärorika havsaktiviteter.

Även längre upp på land har vattnet fått ta plats under hösten. Vid invigningen av våtmark, tillgänglighet och informationsskyltar vid Bockebäcken i Önnestad skvalade det från både vattenkannor och himmel. Åtgärderna vid Bockebäcken är en del av det större Vinneå-projektet, som går ut på att minska näringsläckaget och förbättra vattenstatusen i Vinneå.

Förr var det gott om lax i Helge å. Kraftverk och föroreningar gjorde att de nästan försvann. Nu vill Vattenrikets limnolog Jonas Dahl åter väcka liv i laxbeståndet. Nytt lekgrus vid Torsebro är ett sätt att hjälpa laxen föröka sig.

Nya stadsdelen Vilans strandäng bygger på biosfärområdets värden. Biosfärområdets värden är vägledande i arbetet med att skapa den nya hållbara stadsdelen Vilans strandäng. Bevarande och utveckling kombineras i förstudien där nya metoder och kunskap testas.

Kristianstads Vattenrike har också haft besök av stadsplanerare från Louisiana, USA. Anledningen är biosfärområdets arbete med att lyfta fram våtmarkernas värde för biologisk mångfald, rekreation och som skydd mot översvämningar.

Fågel, fisk och mittemellan. Kanalhuset har fått en ny utställning och spången renoverats och blivit tillgänglig för alla. På första advent invigdes Vattenrikets första besöksplats med glögg och pepparkakor, julsånger, håvning och reflexfrågerunda.

På jakt efter malen – Vattenrikets gigant. Spänningen var stor när elever från Näsby skola åkte på malsafari på Helge å. De fick se hela sex malar! Årets fångst ser ut att bli den bästa under de senaste fyra årens provfiske i Vattenriket.

Linnerundan har blivit tillgängligare. Linnérundan tar besökaren genom våtmarkerna ut till betesmarkerna på Isternäsets strandängar och vidare ut mot Lillöborgen. Varje år passerar omkring 25 000 personer den 6 kilometer långa leden. Kanalhusspången har fått en ny rullstolsvänlig spång.

Linnerundan har fått kofri passage. Isternäset betas av kor på sommaren. På så sätt hålls strandängarna öppna. Vid ett par tillfällen har incidenter uppstått mellan Linnérundans vandrare och kor. Ett nytt stängsel ska minimera risken för fler olyckor.

Nytt gömsle i nyrenoverade Äspettornet. Under hösten har C4 Teknik rustat upp Äspets fågeltorn. Numera finns det ett gömsle i tornet. Härifrån har man bra utkik över lagunen, som ger mat och vila åt vadare, labbar och tärnor.

Vi på Biosfärenheten Kristianstads Vattenrike ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och gemensamt engagemang i Vattenriket! Nu önskar vi er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år med många härliga upplevelser i Vattenriket!

Carina Wettemark,
koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Foto: naturum Vattenriket

Back To Top
Translate »