En av Vattenrikets äldsta ekar fälls

I 600 år växte den pampiga eken i Torsebro. Men röta och svamp gjorde den till ett hot mot trafiken och torpet intill. Nu fälls det resliga trädet: 28 meter högt och med ett midjemått på 8 meter.

 -Det är med sorg i hjärtat vi insåg att vi var tvungna att fälla den urgamla eken, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.

I höstas gjordes en besiktning som visade att stammen var på väg att luckras upp av röta nere vid marken och att en gren var kraftigt angripen. Det var helt enkelt inte säkert att låta det stå kvar. Risken fanns att trädet skulle välta över huset vid trädets fot, eller grenar trilla ner på trafiken utanför.

Även om besiktningen talade sitt tydliga språk var det inget lätt beslut.
– Trädet var en av de äldsta ekar vi känner till i Vattenriket. Det var dessutom naturminnesmärkt sedan 1955, säger Hans Cronert.

Men eken kommer att fortsätta göra naturvårdsnytta också efter sin död.
-Delar kommer att transporteras till Kruthusparken där vi har en fin ekmiljö med många hotade insektsarter. Där kommer resterna av det gamla trädet att fungera som faunadepå för insekter, säger Hans Cronert.

Även om 600 år är en imponerande ålder så kan ekar faktiskt bli betydligt äldre än så under rätt förutsättningar.
-En 600-årig ek är att jämföra med en pigg 70-åring. I den åldern börjar de säcka ihop, men kan leva till uppemot 900 år, för att sedan göra naturvårdsnytta ytterligare många år, medan trädet bryts ned, säger Hans Cronert.

Text: Åsa Pearce
Foto: Hans Cronert

Back To Top
Translate »