Kunskap, mingel och uttershow på Biosfär 2017


Årets biosfärkonferens blev en dag full dag av ny kunskap, god mat och nätverkande. Vi fick höra hur jorden kan brukas på ett hållbart sätt och vi fick bekanta oss med Vattenrikets gäss och insekter. Och plötsligt dök en utter upp alldeles utanför fönstret.

2005 utsåg Unesco Vattenriket till ett biosfärområde. Precis som alla andra 700 biosfärområden i världen arbetar vi med att bevara och utveckla landskapets värden på ett hållbart vis. Det gör vi i samarbete med olika organisationer – inte minst Högskolan Kristianstad. 

I uppdraget ligger också att ta fram och kommunicera ny kunskap. 2010 invigdes naturum Vattenriket och bleve en fantastisk mötesplats. Sedan dess har Biosfär varit en årligen återkommande kunskapskonferens – i år för åttonde gången!  Intresset är stort – konferensen är fullsatt! 

Tanken med konferensen som Högskolan och Vattenriket arrangerar är att bjuda på ett smörgåsbord med nya forskningsrön kopplat till Vattenriket. Så blev det i år också! Deltagarna lotsades genom både våta och torra miljöer och mötte allt från insekter till gäss och uttrar. 

Klockan nio invigde kommunalråd Anders Tell och sedan togs drygt 70 deltagare med på en kunskapsresa från jordbildning på Surtsey, till småkryp, uttrar och gäss i Vattenriket, till våtmarker för bättre balans i Helge å, till John Hallméns närbilder av sugsnablar, fasettögon och vassa käkar.

Ett särskilt fokus i år var ekosystemtjänster i odlingslandskapet. I tre föredrag får vi höra hur vi kan bruka jorden på ett hållbart sätt. Håkan Wallander, professor i markbiologi vid Lunds universitet, föreläste om hur vi kan bruka jorden för att undvika erosion. 

Christel Cederberg, professor vid Chalmers, gav sedan sin syn på hur ekosystemtjänster kan inkluderas i jordbrukets hållbarhetsarbete.

Jens Fjelkner är agronom och lantbrukare i Vattenriket. Under rubriken ”Betande djur för att rädda klimatet” berättar han hur han skapat ett hållbart betessystem som binder kol i marken och gynnar olika mikroorganismer. 

Förra vintern plockade Sanne Bergman utterbajs runt om i Vattenriket. På Biosfär 2017 berättar hon resultatet av sin studie. Med hjälp av DNA-analys av spillningen har hon identifierat tre individer från olika platser i Kristianstads Vattenrike.
– Resultaten antyder att Vattenrikets uttrar och individerna från närområdet inte är oroande nära släkt och att det inte finns tydliga tecken på inavel. Däremot pekar resultaten på att den genetiska mångfalden kan vara låg, säger Sanne.

Konferensen avslutas med mingel, mat från Café Årum och musik av Johanna Jingnert. 

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »