Många goda exempel på Biosfär 2015

Jubileum, samverkan och orientering. Gäss, tofsvipor och småkryp. För sjätte året i rad arrangerade Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Högskolan Kristianstad konferensen Biosfär – ett smörgåsbord med nya forskningsrön kopplat till Vattenriket.

När Högskolans rektor Håkan Pihl hälsat välkommen blickade koordinator Carina Wettemark tillbaka på de tio år som gått sedan Unesco utnämnde Kristianstads Vattenrike till ett biosfärområde.

Därefter tog Ingemar Jönsson, professor  på Högskolan Kristianstad, publiken med på en kavalkad genom forskningen i Vattenriket under det senaste decenniet.

Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre, presenterade sin nya forskning om hur samverkan fungerar i Vattenriket, på Stora Barriärrevet och i Södra Ishavet.
-I Vattenriket kan man se mätbara förbättringar både i kvantitet och kvalitet på hävdade strandängar, tillgänglighet, rekreation och utbildning.
Hon lyfte  också fram att biosfärområdet har bidragit till att skapa attitydförändringar för ett hållbart samhälle.
-Man har börjat tala om våtmarker som något positivt istället för något som är vattensjukt.

Gässen i Vattenriket har ökat markant de senaste åren. Nu måste de hållas efter för att inte ge skador på lantbruket.
-Varför inte göra mat av gässen man skjuter, tänkte Göran Frisk, Vattenrikets ”gåsakarl”.
I pausen fick deltagarna möjlighet att smaka på hans rökta gåsbröst. Det blev en smaklig inledning på Magnus Tuvendals föredrag om grågåsen som exempel på en ekosystemtjänst, naturens gratistjänster till oss människor.

Strandängarna och dess fåglar är ett annat viktigt fokus i Vattenriket. De senaste åren har fåglarna minskat i antal. En studie av häckande fåglar från i somras visar glädjande nog att tofsviporna haft ett bra år.
– På Håslövs ängar häckade fler par än på länge – en ökning från fem i fjol till minst 25 i år. De fick dessutom fått bra med ungar. Samtidigt häckade bara sex par rödspov med oroväckande klent resultat berättade Hans Cronert, naturvårdssamordnare.

I övrigt handlade föredragen om hur orientering kan göra naturvårdsnytta, om Mjöåns vatteninsekter och om en ny metod för vattenrening. Dagen avslutades med att Vattenriketfotografen Patrik Olofsson visade vackra bilder från sitt nya bokprojekt om Vattenriket.

Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn och Åsa Pearce

Back To Top
Translate »