Rekordlågt vatten i Helge å i oktober

Att vattenståndet varierar i vårt Vattenrike märks tydligt denna höst. Vi har haft perioder med riktigt lågvatten. Den 23 oktober uppmättes ett rekordlågt vattenstånd i Helge å.

Den 23 oktober visade peglarna vid naturum 0,42 meter under havets genomsnittliga nivå. I det nya mätsystemet (RH2000) blir det 0,33 meter under havets genomsnittsnivå. Det är ett av de lägsta vattenstånd som någonsin uppmätts i ån.

Att vattnet var så här lågt beror på att flera omständigheter sammanföll. En regnfattig period gjorde att mindre vatten än normalt fyllde på Helge å uppströms. Dessutom var vattennivån i havet ovanligt låg (ca – 50cm) på grund av vindriktning och lufttryck.

Det låga vattenståndet märktes tydligt runt naturum där kråkorna satt på kungsfiskarpålarna och fångade musslor från de blottade dybankarna i naturumsjön.

Nu är vi inne i en period med högre vattenstånd. Varje dag kan du se aktuellt vattenstånd på vattenrikets hemsida. En sak som kan vara bra att veta är att kommunen bytte höjdsystem förra vintern. Det innebär att alla nya vattenståndsuppgifter skiljer sig 9 centimeter mot de gamla.

Peglarna vid naturum är flyttade och visar samma vattenstånd som hemsidan, mätt i det nya systemet RH2000. Successivt justeras nu även övriga peglar som kommunen har ansvar för.

Back To Top
Translate »