Linnérundan blir tillgänglig för fler!

Linnérundan är en av Kristianstads tätortsnära vandringsleder. Varje år nyttjar 20 000 personer rundan. Det är också en av fyra leder kommunen lyfter fram i det internationella vandringseventet Eurorando nästa år. Nu blir rundan rullbar och tillgänglig för fler.

Arbetet med att öka tillgängligheten började då Kanalhusspången byttes ut och blev tillgänglig 2014. Förra sommaren sattes också ett stängsel upp för att skilja vandrare från betesdjur på Isternäset. Nu tar tillgänglighetsarbetet nya stora kliv framåt.

Den senaste tiden har det varit full aktivitet på flera platser längs Linnérundan. Stigen har breddats och grusats, ett nytt tillgängligt fikabord har satts på plats och gångbron över Helge å vid Lillö har fått en tillgänglighetsanpassad ramp.

Och mer är på gång! Ute på Lillö börjar nu arbetet med en ramp som gör det möjligt för permobiler, rullstolar och barnvagnar att rulla in på borggården. Samtidigt byggs skådarplattformen vid Isternäset om med ramp och bredare plattform.

Kommunala rådet för funktionsnedsatta, Kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetskonsulter har fått ge råd och synpunkter ute längs rundan. Insatserna görs av Vattenriket och C4 Teknik för att fler ska få uppleva våtmarkernas myller, strandängarnas fågelliv och den medeltida  Lillöborgen.

Målet är att hela Linnérundan ska bli rullbar för barnvagnar och  permobiler – förhoppningsvis redan under 2016.

Anpassningar Linnérundan
2014: naturum –  Härlövsängaleden:
Kanalhusspången ombyggd och klar
Kofri passage över Isternäset

2015: Härlövsängaleden – Lillö
Förbättrat underlag längs grusvägen
Tillgängligt fikabord
Färistar borttagna eller fått förbipassage
Skrapad och grusad led på Isternäset
Tillgänglig fågelskådarplattform med ramp
Rullbar ramp vid Lillöbrun
Rullbar ramp till  borggården vid Lillö

2016: Hela Linnérundan rullbar
Anpassa södra delen av rundan: Lillö –  naturum

Back To Top
Translate »