Sjöarna i fokus på Biosfär 2011

För 20 år sedan var Hammarsjön full av säv. Nu är den nästan borta. Samtidigt blir sjöns vatten allt brunare. Forskningskonferensen Biosfär 2011 på naturum har vattendragens förändringar i fokus.

Kring millennieskiftet upptäckte Vattenrikets ekologer att säven minskade drastiskt i Hammarsjön och Araslösvssjön. Samtidigt blev gässen fler och vattnet brunare. Något måste göras!

2007 skickade Vattenriket en skrivelse till miljöministern om de akuta försämringarna i våtmarksområdet runt Helgeån. I dag är flera forskare engagerade i brunifieringen och gässens påverkan.
-Vår roll är att uppmärksamma och peka på problem, ställa samman de iakttagelser vi gör och försöka få forskare att gå på djupet, säger Hans Cronert, ekolog i Vattenriket.

Jean Lacoursière och Lena Vought på Högskolan Kristianstad blev intresserade av sävens tillbakagång. De berättar om sina studier på forskningskonferensen Biosfär 2011.
-Vi började med att intervjua personer som kände till sjön väl. Några menade att gåsen är skyldig, andra lyfte fram att vattnet blivit grumligare, säger Lena.

Gässen betar av säven
2007 satte de ut burar över fem sävöar i Hammarsjön. Nu kan de konstatera att säven klarat sig bra i burarna. Här finns 2-3 gånger fler sävstrån jämfört med 2007.
-Det visar att gäss är effektiva på att beta säv, men det kan vara annat som bidragit till att säven försvunnit. Till exempel har vattnet blivit tre gånger brunare sedan 1960-talet, säger Lena.

Nu planerar hon och Jean att söka pengar till större burar där säven kan växa tillbaka.
-Säven är viktig för mångfalden. I sävruggarna lever småkryp som blir mat till fiskar. Dessutom har sävöarna en vågdämpande effekt. När säven försvinner blir det en större grumlighet i sjöarna.

Under Biosfär 2011 berättar Emma Kritzberg, docent i akvatisk biologi, Lunds universitet, om det allt brunare vattnet i Helge å och världen.
Dessutom får vi höra resultatet av årets malprovfiske med Jonas Dahl, limnolog, Vattenriket. Mia Bisther, utterinventerare, berättar om uttern som är på väg att etablera sig längs Helge å med mera.
Text: Åsa Pearce
Foto: Sven-Erik Magnusson

Säv är ett halvgräs, 1-3 meter högt, med mörkgröna, trinda strån som ser ut som skumgummi i genomskärning. Brun knubbig axssamling.

Back To Top
Translate »