Helge ånline följer fiskarnas miljö

Sedan 1998 har Vattenriket följt vädrets växlingar i statistik på sin hemsida. Nu dyker man ner under ytan och mäter vattnets kvalitet med Helge ånline.

I en å ändras kemiska och fysiska värden hela tiden. Enstaka värden på grumlighet, syrgashalt eller surhetsgrad är bra, men mer spännande blir det med en kontinuerlig mätning. En sond mitt på naturumbron hämtar in kunskap timme för timme.
-Den ger ett mått på fiskarnas levnadsmiljö, säger Jonas Dahl, limnolog på Vattenriket.

Sportfiskare kan kolla temperaturen
Mätningarna ger information om tillståndet i Helge å just nu och är en hjälp till att se förändringar i ån över tid. Värdena presenteras på Vattenrikets hemsida under Helge ånline.
-Tanken är att de ska vara till nytta för allt från sportfiskare till vetenskapsmän och myndigheter. Till exempel kan sportfiskaren gå in på hemsidan för att se vilken temperatur vattnet i Helge å har för tillfället, säger Jonas Dahl.

På hemsidan kan du läsa vad olika mätresultat kan få för konsekvenser och vad som är normalt eller avvikelser. Små fisksymboler i grönt, gult och rött gör det lätt att förstå om värdena är bra, hyfsade eller dåliga.

Stormen Berit grumlade vattnet
För en vecka sedan drog stormen Berit in över Skåne. När vinden ökade, visade Helge ånlines värden att vattnet i Helge å blev betydligt grumligare.
-Araslövssjön, som ligger strax norr om Kristianstad och Helge ånlines mätstation, är grund och rörs snabbt om av vinden. Det bidrar förmodligen till att grumligheten i Helge å vid naturum påverkas av vinden nästan direkt, säger Jonas Dahl.

Text: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »