Faunadepå till nytta för både småkryp och elever

Dan Nilsson, från Park&Natur, C4Teknik, lägger upp en hög med stockar och ris nära naturum. Det som för ett otränat öga mest ser ut som en rishög är i själva verket en förutsättning för en myllrande mångfald.

På biologspråk är rishögen en faunadepå.
– Faunadepåer är viktiga för att ge insekter och andra småkryp tillgång till död ved, som idag är en bristvara i naturen, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.
-Därför är det roligt att vi kan kombinera nytta både för undervisning och för att berika naturvärdena i det nya naturreservatet Årummet.

Spännande småkryp
För naturums skolverksamhet blir faunadepån en stor tillgång i arbetet med biologisk mångfald, nedbrytning och kretslopp.
-Vi tycker det är jättebra att få tillgång till en sådan här ris- och stockhög nära naturum. Här kommer att finnas en massa spännande småkryp som vi kan upptäcka med eleverna, säger naturpedagog Sam Peterson.

Foto: Hans Cronert
Text: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »