Vattenriket får Eu-pengar till grön turism

Kristianstad kommun och Vattenriket har fått ett EU-bidrag på 80 000 kronor till en förstudie för att skapa en grön turistdestination. Det nya Leader-projektet ska göra nordöstra Skåne till Skånes ekoturistdestination.


-Vår stora tillgång är naturen. Sedan har vi många fantastiska entreprenörer i området som kan göra något av den. Förstudien syftar till att skapa ett nätverk för dem som är intresserade av att arbeta med grön turism, säger Eva Berglund, turismstrateg, Kristianstads kommun.

Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne. Mycket arbete har gjorts för att tillgängliggöra, informera om och marknadsföra området. Det nya projektet ska stimulera lokala företag och föreningar till att utveckla naturnära turistprodukter.

-Det är fantastiskt roligt att se hur vi kan nyttja landskapet och naturens värden, som ligger till grund för varför man vill besöka Nordöstra Skåne med Vattenriket i centrum. Det är just så här Unesco vill att vi ska arbeta i ett biosfärområde och hållbart nyttja de fina värdena, säger Sven-Erik Magnusson, chef för Vattenrikets biosfärkontor.

Eva Berglund menar att Kristianstad  har flera styrkor; cykelturism, varierande natur och matprofil.
-Sammantaget finns goda förutsättningar för att skapa en attraktiv ekoturistdestination. Med den ekoturistiska inriktningen kan även andra besöksnäringsföretag se värdet av att arbeta hållbart, säger Eva Berglund.

Ett nätverk ska byggas med workshops och arbetsmöten där kommunens roll är att stötta och främja näringslivs- och föreningsutveckling.

-Vi kommer att göra ett studiebesök till biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle där ett liknande ekoturistiska projekt genomförts. Intresserade företag, föreningar och turistföreträdare från områdets kommuner är välkomna att delta, säger Eva Berglund.

Målgruppen för förstudien är lokala turistföretagare och personer som planerar att starta upp turistisk verksamhet i nordöstra Skåne.

Text: Åsa Pearce
Foto: Sven-Erik Magnusson

Back To Top
Translate »