Året som gått 2011

Vi på Vattenriket kan se tillbaka på ett spännande 2011. Den 27 november i fjol slog naturum Vattenriket upp portarna. Ett år senare har inte mindre än 160 000 personer besökt utställningen i trähuset på pålar vid Helge å i naturreservat Årummet. Ett område som uppskattas av både människor och djur. Till och med den rödlistade uttern syntes i vintras ända framme vid naturum!

Pilgrimsfalkarna i bolådan på Vattentornet har haft ännu en lyckad häckning med tre ungar. Och under våren samlades rekordmånga tranor vid Pulken, med nästan lika många skådare från både södra Sverige och Danmark.

Värre är det för strandängsfåglarna, på tillbakagång i hela nordvästra Europa. För att bena ut problematiken hölls en vadarkonferens på naturum Vattenriket. Forskarkonferensen Biosfär 2011 lade fokus på förändringarna i Helge å och sjöarna och Helge ånline ger kontinuerlig uppföljning av värdena i ån.

Vattenriket drar sitt strå till stacken i arbetet med att minska övergödningen i Östersjön. Tillsammans med Kristianstads kommun fick Vattenriket fick drygt fem miljoner kronor till lokala vattenvårdsprojekt i bland annat våtmarker vid Vinneå.

Från det våtaste våta till det torraste torra. Under året har samarbetet mellan Vattenriket och Kristianstads golfklubb i Åhus resulterat i att Golfklubben miljöcertifierats. 400 000 kronor ur Region Skånes miljövårdsfond ska rädda stortapetserarbiet. Lika mycket pengar har Vattenriket fått i Lona-bidrag till insatser för att bevara sandmarkernas arter.

Under 2011 har Kristianstads kommun varit värd för Världscoutjamboreen. Naturums världskarta fylldes snabbt med nålar från all världens hörn. Dessutom bjöd naturum på naturmingel vid Ekenabben. I somras ordnade naturums pedagog ett biosfärläger för skolungdomar.

Naturums rede har varit arena för både Händels Water music och utsättning av 4 000 ålyngel och 22 malar. Och sommarens första malprovfiske tyder på att malen är väl etablerad i Vattenriket.

Gott nytt år!

Önskar alla vi på Vattenriket

Back To Top
Translate »