God jul och gott nytt år!

Naturum Vattenriket i snö Foto: Åsa Pearce

Fem utvärderingar om tio år. Sammanlagt 50 års biosfärarbete. En ny rapport från Naturvårdverket lyfter fram biosfärområden som acceleratorer för hållbar utveckling. Här kan nya metoder utvecklas i dialog och samverkan med olika aktörer.

Sista kvartalet för 2023 ger flera exempel på hur Vattenriket kan vara en accelerator för hållbar utveckling. Vi testade flera nya innovativa metoder för naturvård och återskapade en våtmark för att binda koldioxid.

Under hösten fick vi besök av en grupp internationella forskare på jakt efter nya projekt. De var särskilt intresserade av biosfärområden då vi har stor vana att knyta ihop forskning med arbetet med lokal förankring och arbetet med goda exempel.

Högskolan Kristianstad är forskningsnod i Vattenriket. Tredje måndagen i november anordnar vi konferensen Biosfär ihop. Syftet är att föra ut ny kunskap och forskning om biosfärområdet. Årets konferens hade ett särskilt fokus på våtmarker. Genom föreläsningsserien Vattenmöten i Vattenriket fick lantbrukare tips på nya sätt att hushålla med vatten i ett varmare klimat.

Ytterligare ett sätt att möta framtiden är Vinnovaprojektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Projektet går ut på att hitta lokala lösningar på globala problem. Det uppdrag som vi och alla andra 700 biosfärområden i världen fått av Unesco.

90 000 personer. Så många har besökt naturum Vattenriket under året. Det är samma nivåer som innan pandemin. Nu är vinterns och vårens program klart. Kika här för öppettider och aktiviteter. Välkommen!

Forskare nyfikna på Vattenriket I oktober hade Vattenriket besök av en grupp internationella forskare. De fick lära sig om biosfärområden och utforska idéer med Vattenriket som fallstudie. Forskarna är disputerade, verksamma vid europeiskt lärosäten och läser en ledarskapsutbildning med hållbarhet, ledarskap och akademi i fokus.

Igenlagda diken på Fjällmossen ska gynna klimatet Nu har Vattenriket genomfört sitt första våtmarksprojekt för klimatet. Åtta diken har pluggats igen på Fjällmossen. Totalt har 2,5 hektar fått en återställd vattennivå. Effekten blir att vi minskar växtgasutsläppet och behåller kol i marken.

Våtmarker i fokus på Biosfär 2023 Tredje måndagen i november hölls Biosfär 2023. Det var fjortonde gången som Högskolan Kristianstad och Vattenriket bjöd in till en dag full av nya rön kopplade till biosfärområdet. Föredragen rörde sig från vått till torrt, både över och under ytan. Med ett extra fokus på våtmarker.

Fortbildning i vått och torrt Biosfärkontoret och Hushållningssällskapet ordnade föreläsningsserie för ett hållbart lantbruk i ett föränderligt klimat. Vattenmöten i Vattenriket handlar om hur vi kan hushålla med vattnet på ett bättre sätt och därmed bli bättre rustade inför framtiden.

Biosfärområden – acceleratorer för hållbar utveckling Biosfärområden är modellområden för att ta fram lokala lösningar på globala problem. Nya metoder utvecklas i samverkan mellan olika aktörer. På så sätt bidrar de till en hållbar samhällsutveckling. En ny rapport samlar femtio års erfarenhet av biosfärarbete. Vattenriket sticker ut som ett gott exempel.

Innovativa skötselmetoder i utmanande miljöer En flytande grävmaskin som tar bort buskar på strandängar, en slåttermaskin på gummilarver som slår, samlar och för bort gräs i en och samma överfart och en annan slåttermaskin som räfsar lav. Det är några exempel på lite ovanliga skötselmetoder som vi testat under året.

Vattenriket ska leda från framtiden Projektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ska ge hopp och lyfta biosfärområdenas roll i arbetet för en hållbar framtid, som mäklare mellan olika intressen. Projektet omfattar processen What if och genomförs med medel från innovationsmyndigheten Vinnova.

Back To Top
Translate »