Vattenmöten i Vattenriket – fortbildning i vått och torrt

Biosfärkontoret och Hushållningssällskapet samarbetar om en föreläsningsserie för ett hållbart lantbruk i ett föränderligt klimat.

Vattenmöten i Vattenriket på Listerlandet

Vattenmöten i Vattenriket är en serie studiebesök och föreläsningar om hur vi kan hushålla med vattnet på ett bättre sätt och därmed bli bättre rustade inför framtiden.
-Samarbete och dialog med lantbruksföretagen i Vattenriket är en central och viktig del i uppdraget från Unesco att vara ett biosfärområde. Det är också en del av arbetet med klimatneutrala Kristianstad 2030, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Under Kristianstadsslätten finns stora grundvattenlager och det är lätt att invaggas i en falsk trygghet att det varar för evigt, men i ett varmare klimat med långa perioder av torka och stora väderväxlingar riskerar vatten att bli en begränsad resurs även här.
– Det är viktigt att visa hur man kan använda vatten på ett hållbart sätt genom att anlägga dammar, använda sin dränering för att vattna underifrån och att odla mellangrödor för att få upp mullhalten i sandjordar så de håller fukten, säger växtodlingsrådgivare Åsa Nordström, Hushållningssällskapet i Skåne.

I början på november hölls det första vattenmötet – en inspirationsresa till Listerlandet. Under studiebesöket fick deltagarna bland annat titta på en våtmark med många funktioner: bevattning, vattenrening och biologisk mångfald. Deltagarna fick också se ytterligare två typer av bevattningsdammar och ta del av erfarenheter från lantbrukarna i Blekinge.
– Det var intressant och lärorikt att ta del av lantbrukarnas kunskap och givande diskussioner, säger Carina Wettemark.

Ytterligare två träffar är planerade. Nästa träff hålls den 23 november, med sista anmälningsdag den 19 november. Då handlar det om bevattning underifrån som en alternativ metod till vattenförsörjning.  Vi besöker Åhus Grönt och Färlövsgården och får höra hur de arbetar för att styra vattnet genom reglerbar dränering. Dessutom berättar Peter Malm, HIR Skåne, om försök med näringsförluster kopplat till dränering som SLU arbetar med.

Vid den tredje träffen den 29 januari blir det sedan fokus på hur man kan få bättre ekonomi och hållbarhet med mellangrödor i växtföljden.
-En mellangröda lagrar kol och ger en bördigare jord, säger Carina Wettemark.

Vattenmöten i Vattenriket:

Bevattna underifrån – Smarta lösningar för vattnet i fält
Datum och tid: 23 nov 12.30-15.00
Genom att styra vattnet rätt kan man uppnå optimala förhållanden ute i fält. Grunden till bra vattenförsörjning börjar med en bra dränering. Under denna träff besöker vi Åhus Grönt och Färlövsgården där vi undersöker såväl för- som nackdelar samt de ekonomiska aspekterna. Träffen är kostnadsfri, anmälan senast 19 november

Med mellangrödor mot nya höjder!
Datum och tid: 29 januari 9.30-14.30 Helgegården
Få bättre ekonomi och hållbarhet med mellangrödor i växtföljden. En mellangröda lagrar kol och ger jorden starkare motståndskraft. Representanter från SLU berätta vad forskningen och försöken säger. Svensk kolinlagring informerar om framtiden med EU:s kolkrediter, lantbrukare delar med sig av sina erfarenheter och HIR Skåne berättar om vilken rådgivning som finns att få.

Anmälan sker på www.hushallningssallskapet.se/kalender

 

 

 

Back To Top
Translate »