skip to Main Content

2009-03-20 Före röjning av Jarlstorp

Stora mängder av frösådda tallar gör att den biologiskt mycket värdefulla lokalen Jarlstorp på Åsumfältet håller på att växa igen helt och hållet. Biosfärkontoret får Fortifikationsverkets tillåtelse att röja området…

Läs mer

Sandmarker 2008 allmänt

15 juni 2008 Vilda blommornas dag på Kristianstads Golfkllubb, Åhus Västra Tillsammans med Svenska Botaniska föreningen anordnades en uppskattad fältvandring på Åhus västra under ledning av bl a Kjell-Arne Olsson…

Läs mer

Sandmarker 2008

Hösten 2008 Framtida hästparadis på åsumfältet? På besök i hässleholm och "Hovleden". Ritva Nilsson från Hässelholms kommun berättar om deras arbete. På uppdrag av Mats Gustavsson, kultur- och fritidsförvaltningen undersökte…

Läs mer

Sandmarker 2007 allmänt

15 oktober 2007 Puckelmätaren i sällsynt fjäril Den grå puckelmätaren är en av Vattenrikets mest sällsynta varelser och kanske även en av de mest oansenliga. Den flyger om natten och…

Läs mer

Sandmarker 2007

14 december 2007 Naturvårdsplöjningar vid Furehov Lantbrukaren Bo Svensson plöjer för att öka den biologiska mångfalden vid Furehov 27 augusti 2007 Lyckade turer med häst och vagn I förra veckan…

Läs mer

Sandmarker 2006

8 december 2006 Svampplockare på sandiga marker I dagarna kan man träffa på svampkännare av ett ovanligare slag i Vattenriket. Det är sällsynta och hotade små buksvampar som inventeras för…

Läs mer

Sandmarker 2005

10 oktober 2005 Uppstart vid utemuseum Sånnarna De sandiga odlingsmarkerna runt Åhus har stora naturvärden och en intressant historia. Dess magra marker kunde bara odlas upp med många års mellanrum…

Läs mer

Sandmarker 2004

12 december 2004 Sandstäpp flyttad till golfbana Just nu pågår anläggandet av den nya 18-håls goflbanan vid Åhus. När kommunen sålde marken till golfklubben så var det med krav på…

Läs mer

Sandmarker 2003

 12 september 2003 Plöjning för att bevara blomsterprakten! I onsdags sattes plogen i jorden på två av sandmarkerna runt Åhus för att skapa förutsättningar för blomsterprakten att finnas kvar. Det unika…

Läs mer
Back To Top
Translate »