skip to Main Content

Nya rapporter från Vattenriket i fokus


Foto Patrik Olofsson/N

Ekosystemtjänster – ett verktyg för hållbar utveckling
I somras arrangerade Biosfärkontoret tillsammans med Högskolan i Kristianstad och Krinova, en internationell konferens om ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de nyttor som vi får ”gratis” av naturen. Nu finns föredragen sammanfattade i en rapport!
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

  
Foto Sven-Erik Magnusson

Landskapsplan för Ripa och Horna sandar
I ”Landskapsplan för Ripa och Horna sandar” presenterar Merit Kindström en samlad bild av naturvärdena i området samt de platser som är mest angelägna att bevara och utveckla med tanke på dess rika biologiska mångfald och kulturhistoriska värden.
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

 

Translate »
Back To Top