skip to Main Content

Naturum sticker upp över vassen och videt

Från Tivolipromenaden syns nu hur naturum sticker upp över vassen och videt. Här kan man också se mängder av kanadgäss i ån.

Med lyftkranens hjälp har man nu placerat ut de olika stomdelarna till naturums bottenplan.                                                                    Foto S-E Magnusson

 

Här simmar ca 500 kanadagäss i Helge å, strax nedströms arbetsbron ut till naturum, vid Tivoliparken.. Gässen flockas hit till öppet vatten, eftersom Araslövssjön, Hammarsjön och Helge å till stora delar är tillfrusna.                                                      Foto S-E Magnusson

Back To Top
Translate »