Naturum sticker upp över vassen och videt

Från Tivolipromenaden syns nu hur naturum sticker upp över vassen och videt. Här kan man också se mängder av kanadgäss i ån.

Med lyftkranens hjälp har man nu placerat ut de olika stomdelarna till naturums bottenplan.                                                                    Foto S-E Magnusson

 

Här simmar ca 500 kanadagäss i Helge å, strax nedströms arbetsbron ut till naturum, vid Tivoliparken.. Gässen flockas hit till öppet vatten, eftersom Araslövssjön, Hammarsjön och Helge å till stora delar är tillfrusna.                                                      Foto S-E Magnusson

Back To Top
Translate »