Stomresning av naturum och ett akvarium på Österlen

15 januari, 2010

Stommen till naturum reser sig ur vassen. I Finland har furuplank  sågats upp, bearbetats och limmats  samman till kertobalkar. Dessa har skickats till Töreboda där de förädlats till byggelement som nu fogas samman till naturum.

På det snöiga Österlen byggs en fullskalemodell i ett ribbverk, för att ”känna in” höjder och perspektiv till akvariet i naturum.

 

Montering av de upp till två ton tunga kertobalkarna. Hålen i balkarna skall användas för div installationer som ventilation, el mm.             Foto S-E Magnusson

Vy från utställningslokalen mot Naturumsjön. I förgrunden vid remmarna kommer det stora akvariet att vara placerat. Bilden tagen från serviceutrymmet bakom akvariet.          Foto S-E Magnusson

I ett hus på Österlen prefabriceras ett antal av naturums utställningsdelar bl a till det stora akvariet                  Fot S-E Magnusson

Ytterkonturerna på det oregelbundna kallvattensakvariet har riggats upp, så att höjderna för akvariets botten, vattenyta mm kan beräknas, så att det passar olika besökskategorier. Akvariet komer att ha en volym på ca 6 000 liter. Här kommer att finnas ett representativt urval av områdets fiskar, som klarar att dela på utrymmet i akvariet.                             Fot S-E. Magnusson

Back To Top
Translate »