Is på Naturumsjön och byggarbetena fortsätter i kylan

Isen har lagt sig över hela sjön framför naturum. Arbetena med naturum fortsätter trots kylan.  Ett stort ”tält” kommer att byggas över hela bottenplattan, så att man kan arbeta med naturum, skyddad mot väder och vind.

Den gjutna bottenplattan framträder nu tydligt sedan det mesta av träformarna plockats bort. En del järnbalkar, som höll upp gjutformen undertilll finns dock fortfarande kvar, eftersom flottarna som används för att få ut balkarna frusit fast. På bilden syns det provisoriska trädäcket framför naturum, där man håller på att förbereda för skyddstaket över arbetsplatsen.           Foto:  S-E Magnusson

Ett tillfälligt golv läggs ut, där den främre delen av skyddstältet över naturum kommer att monteras. Hela Naturumsjön är täkt av is, bara en liten ö med våtmarksvegetation bryter av mot det vita istäcket.                Foto:  S-E Magnusson

Back To Top
Translate »