GOD JUL och GOTT NYTT ÅR tillönskas alla som jobbat med naturum

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas alla som under året varit med om att bygga och anlägga ute vid naturum. Det började i somras med utgrävningen av den nya Naturumssjön. Samtidigt startade pålningsarbetena. Först pålning ut till platsen för naturum och sedan över Helge å. Gjutformar har tillverkats för bottenplattan, använts och sedan demonterats. Många olika yrkesfärdigheter har kommit till användning bl a dykare, svetsare, snickare, betongarbetare, utsättare och kranförare. Med stort intresse har man också kunna följa den komplicerade logistiken, där flera tunga maskiner och långa pålar fått samsas om utrymmet på de smala arbetsbryggorna.

På det nya året 2010 fortsätter arbetena med bl a broarna, byggnaden och utställningen. Allt skall vara klart till hösten.

Den östra arbetsbron över Helge å, vid Tivolibadet. Isen har lagts sig uppströms bron. Nedströms är det fortfarande öppet vatten, eftersom pålarna i ån virvlar upp det varmare bottenvattnet. Det gillar gäss och änder som samlas i det öppna vattnet.     Foto S-E Magnusson

Kanadagäss nedströms arbetsbron, över Helge å.            Foto S-E Magnusson

Back To Top
Translate »