173 röda glador på nattkvist

För att försöka få en liten uppfattning om hur många röda glador, som idag finns i våra trakter under vintermånaderna, har vi räknat de fåglar som samlas vid sina olika nattkvarter. Totalt hittades 173 fåglar vid ca 7 ställen, när vi räknade under eftermiddagen den 5 december 2009. 

Alla har väl kunnat konstatera att antalet röda glador ökat ordentligt de senaste årtiondena. Inte minst gäller kanske detta de övervintrande fåglarna. Hösten 2009 sträckte nästan 2300 fåglar ut vid Falsterbo, vilket dock var 600 färre än för ett år sedan. Under de första åren på 1960-talet beräknades antalet övervintrande fåglar till ca 30 individer (Skånes fåglar i dag och i gången tid/1994). Enligt senaste upplagan av ”Fåglar i Skåne” fanns t.ex. 289 ex enbart i Fyledalen juldagen 2008. 

Så här blev fördelningen i premiärräkningen av röda glador på de olika nattkvarter, som vi har kollat: 

Mitt i Vanneberga by    49
NV Fjälkinge backe     47
Söder Gringelstad     61
Norr Vittskövle slott     0
Olseröd     5
Slakteriet, Degeberga     9
Karpalund – Önnestad    2

Vi valde att räkna på de platser som vi sedan tidigare visste användes av övervintrande glador – främst genom observationer som Patrik Olofsson gjort under många år. Det var Trolle-Ljungby – Vanneberga – Tostebergaområdet, kring Karsholm (som vi inte visste så mycket om), Ugerup – Gringelstad, norr om Vittskövle slott, Olseröd och trakten runt Degeberga (bl.a. kring slakteriet i Borråkra) samt området mellan Karpalund och Önnestad (som vi heller inte mycket om). 

Men resultatet blev nog lite överraskande. Där vi tidigare trodde oss ha många övernattande fåglar fanns det inte några alls. Det var t.ex. mycket märkligt att åka runt mellan Vittskövle och Everöd och inte se en enda röd glada! På andra ställen har fåglarnas platser flyttats lite mot var de tidigare funnits. Där vi under de senaste veckorna kunnat följa fåglarna har antalet successivt ökat en aning. Hur många fåglar finns det utöver de ca 175 som vi nu hittade? 

Det här är självfallet en mycket grov inventering med många brister men i alla fall en försiktig början. En liten uppmaning till alla läsare: vet du om andra platser som brukar hysa övernattande glador under vinternätterna, så hör av dig. Kanske kan en sådan här räkning på så sätt framöver bli betydligt exaktare.

Vi som räknade var: Linda Niklasson och Nils Waldemarsson, Hans Cronert och Ulrika Tollgren, Jan Linder, Evert Valfridsson och Ulf Jungbeck, Thomas Lindblad samt Per-Olof Kjellson. Patrik Olofsson har varit vår ”konsult”.

Evert Valfridsson, Nordöstra Skånes fågelklubb

Back To Top
Translate »