Projektbeskrivning

Vattenriket har fått statliga pengar för att göra åtgärder som leder till bättre livsmiljöer för fältpiplärkan och andra sandmarksarterna vid Kaptenens väg. Genom att dra upp bergtall och schakta bort förnalager med barr och lavar, har värdefulla sandblottor skapats. Nu kan den trängda sandmarksvegetationen återetablera sig och i sandblottorna trivs de insekter som fältpiplärkan lever av.

De sandiga markerna i Vattenriket är unika i sitt slag. Ett av områdena med mycket höga värden är sandmarkerna vid Nyehusen. Här lever bland annat den hotade fältpiplärkan. Den och många andra ovanliga växter och djur har trängts tillbaka i takt med att tidigare öppna sandområden har vuxit igen, bebyggts, eller på sina håll odlats upp.

Arbetet utförades under december 2011. Området vid Kaptenens väg tillhör den Kommunala Naturvårdsfonden med syfte att gynna rekreation och natur. Fonden förvaltas av Park & Natur på C4 Teknik.

Fortsatt arbete i området sker inom projektet I sanden nära dig.

Snabba fakta

Projektnamn: Kaptenens väg, Nyehusen. Åtgärder i Vattenrikets sandmarker etapp 2.
Medverkande: Vattenriket.
Finansiärer: Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike och LONA (Lokala naturvårdssatsningen) via Länsstyrelsen i Skåne.
Genomförs 2011 och 2012.
Kontakt: Dan Gerell dan.gerell@kristianstad.se

 

Blogginlägg

Back To Top
Translate »