Nu blommar Vattenriket!

Vid infarterna till Åhus lyser vägkanterna av blommande blåeld. Vid naturum blommar sandvite och blåtunga. I år har några Åhusbor blivit faddrar åt små sandnejlikeplantor. Att återplantera sandnejlikor är en del i arbetet med att värna de unika kalkrika sandiga markerna runt Åhus.

Mängder med fältsippor är kvitto på en lyckad restaurering. Intill Kaptenens väg i Nyehusen har barr och mossa skrapats bort. Nu dansar fältsippans skira fröbollar över de öppna sandblottorna.

Årets Biosfärläger hade Vattenriket som inspirationskälla. I två veckor har barnen fått uppleva Vattenriket genom konst och hantverk. Den sista dagen på lägret var det utställning och barnen blev miniambassadörer.

Under våren har Vattenriket utbildat 30 vuxna biosfärambassadörer.
Kursen avslutades på den nationella Biosfärdagen 2 juni med en dagstur längs Vinneåns dalgång, diplomering och tårta.

Just nu är en härlig tid att ge sig ut i Vattenriket. Ett fint ställe att besöka är fågeltornet i Äspet. Just nu råder rena barnkammaren i lagunen. Från tornet kan du kika på små duniga ungar av skärfläcka, strandpipare och rödbena.

I våras sände P1:s Naturmorgon från en annan av Vattenrikets pärlor. Limnolog Jonas Dahl och naturvägledare Josefin Svensson håvade upp märlor och sländelarver i Vramsån vid badplatsen i Gärds Köpinge.

Alldeles i början på sommaren kom beskedet att Vattenriket får 650 000 kronor i Leader-stöd för att arbeta med ett projekt som ska göra vattnet i Bivarödsån bättre.

Sist lite tips på sommarläsning i form av nya fokus rapporter. Malen har lyckats etablera sig i Helgeån. För ålen ser det dystert ut. Läs om gås, mal och ål i skriftserien ”Vattenriket i fokus”.
http://vattenriket.kristianstad.se/litteratur/
2012:07 Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön
2013:01 Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.Verksamheten 2012
2013:02 Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012
2013:03 Ålens fortlevnad och rent vatten-Rapport från seminariet ÅL 2013

Back To Top
Translate »