Nytt projekt ska göra vattnet mindre brunt

Vattenriket får 650 000 kronor i Leader-stöd för att arbeta med ett projekt som ska göra vattnet i Bivarödsån bättre.


-Bivarödsån har det brunaste vattnet av alla biflöden i Helgeåns vattensystem. Vi tror att det hänger ihop med ett intensivt skogsbruk, säger Jonas Dahl, limnolog på Vattenriket.

Leader-pengarna på drygt 650 000 kronor ska användas till en åtgärdsplan och till att öka kunskapen om hur man kan bruka skogen på ett sätt som gör att vattenkvaliteten i Bivarödsån blir bättre.
-Först och främst vill vi se hur statusen är i nuläget, sedan kan vi göra en åtgärdsplan, säger Jonas Dahl.

Ett sätt att minska brunifieringen i Bivarödsån är att anlägga våtmarker i skogarna längs ån.
-I sommar ska vi gräva en våtmark med en markägare i Tågaröd vid Sibbhult. Det blir en visningsvåtmark där vi kan träffa markägare och visa vilka åtgärder de kan göra för att minska läckaget av humus och på så sätt få ett mer hållbart skogsbruk, säger Jonas Dahl.

Eftersom Bivarödsån rinner ut i Helge å kommer Bivarödsprojektet att påverka vattenkvaliteten positivt även i Helge å och Hanöbukten där ån rinner ut.
Text: Åsa Pearce
Foto: Jonas Dahl

Back To Top
Translate »