Vattenrikets sandiga marker öppnas på nytt

Vattenrikets arbete för att gynna den öppna sandens växter i Nyehusen tar ett steg framåt. Området ska bli ännu trevligare för oss människor att vistas i – samtidigt som  sandnejlika och fältsippa kan vandra in och fjärilar och vildbin trivas.

En grävmaskin arbetar för fullt intill Slättnes väg i Nyehusen. Ytor där bergtall dragits upp jämnas till och städas på grenar, rötter och barr.
– I flera områden gräver vi dessutom upp kalkrik och ren sand i ytan, säger Karin Hernborg, ekolog, Biosfärområde Kristianstad Vattenrike.

Åtgärderna görs för att hjälpa  sandmarkernas speciella växt- och djurliv. Dessa är helt beroende av öppen, varm sand.
– Åhustraktens kalkrika sandmarker har ett unikt växt- och djurliv. Många arter är mycket sällsynta. I Nyehusens sandmarker lever hela 27 hotade arter som inte hittats någon annan stans! säger Karin Hernborg.

Fler blommande växter och insekter
Inventeringar vid Kaptenens väg, alldeles intill, visar att arterna svarar snabbt på åtgärder.
– Blommande växter och insekter ökar i antal när sanden blir öppen och solbelyst igen. Och vi människor får nya områden att vandra i och njuta av! säger Karin Hernborg.

I sommar ska fler sandiga områden i Nyehusen och Furuboda inventeras på insekter.
– För att vi ska få mer kunskap om vilka våra ”artiga grannar” är och vad de behöver för att vilja bo kvar med oss, säger Karin Hernborg.

Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Hernborg

Back To Top
Translate »