Helge å – landets tredje Model Forest

Helge å har blivit ett Model Forest, det tredje i landet. Det nya forumet ska arbeta för en hållbar landskapsutveckling i hela Helgeåns avrinningsområdet.

International Model Forest Network är ett världsomspännande nätverk som arbetar för hållbar landskapsutveckling. Idag finns det ett 60-tal Model Forest i 30 länder. Helge å Model Forest blir Sveriges tredje Model Forest.
–Det här ger en unik möjlighet att arbeta gränsöverskridande för ett uthålligt nyttjande av resurser i ett helt avrinningsområde, säger Carina Wettermark, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Helge å Model Forest förgrenar sig över 14 kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Skåne län.
– Vi är stolta och glada att vi äntligen är i mål med att etablera en Model Forest i södra Sverige, säger Johanna From, regionchef, Skogsstyrelsen.

Model Forest är ett forum för delaktighet och samverkan mellan de som på olika sätt använder landskapet och att genom dialog lösa gemensamma frågor. Vattenkvalitet och dess betydelse för markanvändning och biologisk mångfald är centralt i det fortsatta arbetet inom Helgeåprojektet.

Initiativ till att bilda en Model Forest inom Helgeåns avrinningsområde togs 2007 av Södra, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Skogsstyrelsen. Bakgrunden var att man gemensamt vill hitta lösningar till områdets problem med brunifiering av vattendrag, översvämningar och hur detta hänger ihop med hur marken används av exempelvis skogsbruket.

Foto: Sven-Erik Magnusson

Back To Top
Translate »