Fältsippan trivs när barr och mossa tagits bort

För två år sedan var marken intill Kaptenens väg i Nyehusen täckt av mossa och barr. I dag dansar fältsippans skira fröbollar över de öppna sandblottorna.


I december 2011 gjordes insatser för den biologiska mångfalden på kommunens mark längs med Kaptenens väg i Nyehusen. Bergtallar drogs upp och barr och mossa skrapades av och forslades bort.

De drivor av fältsippor som blommar på området i år är ett gott tecken på en lyckad restaurering.
-Det är jätteroligt att man så här snabbt efter åtgärderna ser att den kalkgynnade fältsippan etablerat sig på ytor där det tidigare växte bergtall och där marken var täckt med barr och mossa, säger Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket.

Fältsippan har svårt att hävda sig i konkurrens med andra växter och försvinner lätt om markerna får växa igen. Den trivs heller inte i den sura och mörka miljön under tallarnas barr och mossa.

I våras provade man att naturvårdsbränna marken närmare åmynningen vid Gropahålet.
-Det verkar också ha haft en gynnsam effekt för där blommar fältsippan också rikligt, säger Carina.

Fältsippan är en rättså ovanlig växt som behöver en kalkhaltig och sandig växtplats. Den liknar backsippan, men har  mindre blommor som tittar nedåt.

Text och bild: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »