Biosfärdagen firad med busstur och diplom

Biosfärbuss längs Vinneåns dalgång och diplomering av Biosfärambassadörer.  Så firade Vattenriket den nationella biosfärdagen den 2 juni. 


Våtmarker är naturliga reningsverk som minskar problemen med övergödning. Dammen vid Adinal är en av flera nya våtmarker som skapats längs Vinne å. 

På biosfärdagen tog Jonas Dahl, Vattenrikets limnolog, och Katrine Svensson, Kristianstads kommuns miljöinformatör, ett 40-tal personer med på en tur längs Vinneån och nyanlagda våtmarker inom Vinneåprojektet.

 

För 100 år sedan var våtmarker ett naturligt inslag i landskapet. Sedan dess har vi människor dikat ut markerna för att få mer odlingsyta. Det betyder att näringsämnen, som kunde renats i våtmarker, i stället hamnar i Östersjön.

Vinneån är ett av Kristianstads smutsigaste vattendrag. Jonas och Katrine berättade att Vinneåprojektet ger lantbrukare längs ån möjlighet att anlägga våtmarker och reglerbar dränering. Projektet omfattar också insatser i ån där grus på åbottnen ger öringen nya lekplatser.


Våtmarker ger ett rikare växt- och djurliv i odlingslandskapet. Småkryp, grodor och fåglar trivs i våtmarkerna.  Biosfärbussen gav besökarna en chans att få höra om Vinneåprojektet på plats ute i landskapet. Under bussresan blev det tillfälle att håva och skåda fågel.

Vattenrikets första ambassadörer
För Vattenrikets drygt 30 biosfärambassadörer fortsatte firandet av biosfärdagen med diplomering och tårtkalas på naturum Vattenriket.  Kommunfullmäktiges ordförande Sten Hermansson delade ut diplom, tröjor och vattenkannor till de nyblivna biosfärambassadörerna.


-Det här är ett sätt att få ut kunskap om Vattenriket på ett brett och folkligt sätt. Biosfärambassadörerna blir fantastiska vattenspridare för Kristianstads kommun, som är så präglad av vatten, säger Sven-Erik Magnusson, biosfärkoordinator.


Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »