skip to Main Content

Förening vill göra ålafisket till ett världsarv

Ålafiskare, entreprenörer och andra engagerade arbetar för att göra ålfisket längs Ålakusten till ett immateriellt världsarv. Föreningens första steg är nu taget; lanseringen av foldern ”Ett framtida världsarv – Ålakustens ålafiske”.

Calle Ericsson och Maria Blombärg, ”Föreningen för Ålakustens ålafiske som världsarv” har tagit fram foldern om ålfisketraditionen med Sven-Erik Magnusson, biosfärkoordinator.

Det är Unesco som inrättar världsarv. I dag finns 15 världsarv i Sverige, men inget i Skåne. Än så länge. Just nu håller Naturvårdsverket på att sammanställa en lista över potentiella svenska immateriella världsarv. I februari ska förslagen vara framvaskade.

Den lokala ”Föreningen för Ålakustens ålafiske som världsarv” arbetar nu hårt för att Ålakusten ska komma med på listan över immateriella världsarv. Biosfärkoordinator Sven-Erik Magnusson hejar på.
– Om det blir ett världsarv bidrar det till att rädda ålens fortlevnad, vilket är a och o. Samtidigt sätter det fokus på det marknadsföringsvärde som ålakusten har för biosfärområdet och kommunen, säger han.

Ärvts i generationer
Maria Blombärg är ordförande i föreningen. Hon berättar att ålfiskekulturen längs ålakusten har en lång tradition och att det involverat hela samhället.
– Ålafisket har haft en allmän social och politistisk betydelse. Alla hade tillgång och intresse i ålafisket, säger hon.

Flera av ålakustens fiskare har ärvt yrket i fyra- fem generationer. Det finns mängder med skrönor och berättelser kring ålafisket och ålagillen är än i dag en kulturtradition.
– Världsarvet finns redan i verkligheten, inte bara på papper, säger Maria Blombärg.

Föreningen för Ålakustens ålafiske som världsarv har tagit fram en folder om Ålakusten och ålafisket som natur- och kulturyttring.
– Genom att göra en folder vaskade man fram de mest väsentliga delarna kring ålfiskekulturen. Den blir en plattform för det fortsatta arbetet med att skapa ett immateriellt världsarv, säger Sven-Erik Magnusson.

Back To Top
Translate »