SandLIFE ska restaurera sandmarker

I dagarna startar ett nytt projekt för att restaurera sandmarker i södra Sverige. Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar län ska, tillsammans med Vattenriket och Lunds universitet, arbeta med projektet SandLIFE i Natura 2000-områden under sex år. Projektet som leds av Länsstyrelsen i Skåne har en budget på 70 miljoner kronor och finansieras till hälften av EU-medel.


Sandmarksarter är ofta beroende av att marken hålls öppen och att det rörs om i sanden. Vid Kaptenens väg i Åhus har tallar och lavar röjts för att gynna sällsynta växter och djur. Foto: Carina Wettemark.

I Vattenriket arbetas det sedan många år intensivt med att bevara och utveckla de sandiga markerna. De områden som är aktuella för åtgärder genom SandLIFE är Rinkabyfältet, Gropahålet, Lyngby och Friseboda.

Back To Top
Translate »