Strandskydd fokus för seminarium på naturum

Ett 40-tal personer från länsstyrelse och kommuner i Skåne deltog när regeringens strandskyddsdelegation höll seminarium på naturum Vattenriket. Under ”Det börjar med vatten” lyftes Vattenrikets och Kristianstads kommuns arbete fram…

Läs mer

Nu kan storken komma!

I höstas fick Vattenriket ett nytt storkhägn. I Hovby vid Hammarsjön närmare bestämt. Nu har hägnet kompletterats med boplattformar. Till helgen flyttar tre unga storkpar in. De stora strandängarna längs…

Läs mer

Unik blomma trivs vid naturum

Har du lagt märke till de gula prästkragelika blommorna längs Helge å? Det är gullstånds, en mycket sällsynt växt. Skåne är den enda växtplatsen i Norden. 95 procent finns i…

Läs mer

Rödspoven har lyckats i år!

Efter flera år med svaga häckningar och minskande antal par verkar det i år ha kläckts fram ovanligt många ungar av rödspov, tofsvipa och rödbena. Årets inventeringar av vadarfåglar på…

Läs mer

Nytt projekt ska göra vattnet mindre brunt

Vattenriket får 650 000 kronor i Leader-stöd för att arbeta med ett projekt som ska göra vattnet i Bivarödsån bättre. -Bivarödsån har det brunaste vattnet av alla biflöden i Helgeåns…

Läs mer

Biosfärdagen firad med busstur och diplom

Biosfärbuss längs Vinneåns dalgång och diplomering av Biosfärambassadörer.  Så firade Vattenriket den nationella biosfärdagen den 2 juni.  Våtmarker är naturliga reningsverk som minskar problemen med övergödning. Dammen vid Adinal är en av…

Läs mer

Fortsatt dystert för rödspoven

Antalet rödspovar fortsätter att minska i Vattenriket. Vid årets räkning noterades 8-9 par. Vårens torka försvårar häckningen. Så här frodiga strandängar vill rödspoven ha. Men så lär det inte bli…

Läs mer

Dialog om våtmarkernas många funktioner

Om våtmarkernas funktioner och hur de bäst kan nyttjas. Det står på agendan när ett 40-tal Baltic COMPASS-representanter från länderna runt Östersjön träffas i Vattenriket. Gässen lyfter över Isternäset. Sven-Erik Magnusson berättar om…

Läs mer

Röjning i Årummet för att gynna gullstånds

För att gynna den i Sverige och nordvästra Europa mycket ovanliga växten gullstånds, har det under den senaste veckan röjts inom Årumsreservatet, alldeles intill Linnérundan, norr om naturum Vattenriket. Åtgärderna…

Läs mer

Årummet mitt i stan är invigt

Med ett klipp mitt på naturumbron invigde landshövding Göran Tunhammar Vattenrikets senaste naturreservat: Årummet – ett stenkast från stadskärnan i Kristianstad. Naturreservatet Årummet breder ut sig i våtmarkerna längs Helge…

Läs mer
Back To Top
Translate »