Rödspoven har lyckats i år!


Efter flera år med svaga häckningar och minskande antal par verkar det i år ha kläckts fram ovanligt många ungar av rödspov, tofsvipa och rödbena
.

Årets inventeringar av vadarfåglar på Håslövs ängar och Isternäset pekar på ett trendbrott.
-Det är mycket glädjande att flera arter fått fram bra med ungar och det krävs om det skall gå att vända den negativa trenden, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.

Text: Åsa Pearce
Foto: Hans Cronert

Back To Top
Translate »