Unik blomma trivs vid naturum

Har du lagt märke till de gula prästkragelika blommorna längs Helge å? Det är gullstånds, en mycket sällsynt växt. Skåne är den enda växtplatsen i Norden. 95 procent finns i Vattenriket. Bäst trivs den vid naturum.

När landskapsvetare Håkan Östberg skulle skriva sitt examensarbete valde han att studera den unika växten gullstånds.
-När jag fick veta att det gått 30 år sedan gullstånds inventerades förra gången bestämde jag mig för att göra en ny studie, förklarar han.

Sagt och gjort, i augusti förra året räknade Håkan blomstänglar på 25 lokaler runt om i Vattenriket, ett arbete som kräver både uthållighet och bra skor.
– I början var det kul, men gullstånds växer i ganska oframkomlig och våt terräng så det blev lite jobbigt mot slutet.

Färre växtplatser
Håkan kunde konstatera att läget för den sällsynta växten blivit kärvare de senaste 30 åren.
-Den hade försvunnit på nästan hälften av lokalerna. Jag hittade bara blommor på 13 av de 26 ställen jag besökte.

Han ser flera möjliga förklaringar.
-Det kan bero på högvattnet 2002 och 2007, igenväxning eller för intensivt bete. Som ung växt har gullstånds svårt att stå emot konkurrens från andra växter, men som vuxen individ är den starkare.

Dessutom äter karminspinnarens larver gullståndsens blad.
-På två lokaler där det finns karminspinnare var gullståndsen borta nu, säger Håkan.

Skåne är det enda området där gullstånds växer i hela Norden. 95 procent av alla skånska plantor växer längs Helge å. Kärnområdet är runt naturum, till glädje för alla som rör sig längs Tivolirundan i naturreservat Årummet och Tivoliparken.
– Gullstånds har varit stark i det området sedan tidigare och när naturum byggdes blottlades jorden och gullstånds fick en chans att sprida sig, säger Håkan.

Text: Åsa Pearce
Bild: Karin Magntorn

Fotnot: Följ med Håkan Östberg på gullståndsvandring runt naturum på lördag 3 augusti och söndag 4 augusti kl 14.00.

Back To Top
Translate »