Strandskydd fokus för seminarium på naturum

Ett 40-tal personer från länsstyrelse och kommuner i Skåne deltog när regeringens strandskyddsdelegation höll seminarium på naturum Vattenriket. Under ”Det börjar med vatten” lyftes Vattenrikets och Kristianstads kommuns arbete fram som ett gott exempel.

Att kunskapsseminariet hölls på naturum Vattenriket var ingen slump.
-Vi letade efter en plats i den södra Sverige och fick tipset från Naturvårdsverket att förlägga den till naturum Vattenriket, säger Patrik Åkesson, huvudsekreterare i regeringens strandskyddsdelegation.

Dagens strandskydd omfattar 100 meter från vattnet. Fredrik Nordwall från Havs- och Vattenmyndigheten föreläste om hur exploatering i strand- och vattenmiljöer påverkar biologisk mångfald.
-Grunda vattenområden är de mest betydelsefulla producenterna av ekosystem och biologisk mångfald – samtidigt är exploateringstrycket högst nära vattnet.

Dialog och samverkan – en framgångsrik modell
Biosfärkoordinator Carina Wettemark berättade hur Biosfärområde Kristianstads Vattenrike arbetar med dialog och samverkan för att skydda, utveckla och främja ett hållbart nyttjande av landskapet.
-Vattenrikets arbete började med att många ville använda vattnet och våtmarkerna längs Helge å för olika syften, i dag arbetar vi med flera olika landskapsteman.

Hon berättade om hur attityderna till våtmarkerna förändrats över tid från vattenrikt, till vattensjukt, till ett vattenrike och om hur tjänstemän och politiker tänkt om och insett att det går att bygga bostäder strandnära – om man integrerar bostäderna i våtmarkerna.

Det kommunala naturreservatet Årummet skapades längs Helge å runt naturum för att göra området tillgängligt för många och samtidigt öppna för bebyggelse i ett avgränsat område i sydöstra delen – på naturens villkor.
-Detta område är en del i projektet Vilans strandäng, för hållbar stadsutveckling där man kombinera ett attraktivt boendeområde med naturhänsyn, säger Carina Wettemark.

Regeringsdelegationens seminarium kommer också att resultera i en film där Carina Wettemark och Fredrik Nordwall medverkar.
Läs mer om strandskyddsdelegationen här.

Back To Top
Translate »