Vår i Vattenriket

Nu är det en härlig tid att vistas ute vid Vattenrikets besöksplatser! Norra Lingenäset är översållat med sipporna i blått, gult och vitt under knoppande lövskog.

Innan blåsipporna vaknade till liv gästades Vattenriket av tiotusentals tranor. Ett milt väder bjöd på härlig tranfest vid Pulken. Härnestads byalag grillade korv och fågelklubben och naturums personal guidade besökare från när och fjärran.

Onsdagen för påsk återinvigdes besöksplats Åsums ängar. Under vintern har C4 Teknik rustat upp fågeltornet. Samtidigt en ny utställning vuxit fram. Utställningen blickar tillbaka till 1000-talets vikingaslag vid Helge å. Den handlar också om hur människa och kor skapat fina strandängarna längs Hammarsjön.

I år är det 400 år sedan kong Christian IV anlade sin stad, Kristianstad, mitt i Helgeåns våtmarksområde. Vi firar jubileet med att lyfta fram stadens vattenrika historia.
I år gästar kunskapsprojektet Havresan den jubilerande staden. Föredrag, fältvecka och Havets dag ska både öka och sprida kunskap om Hanöbukten och Helge å. Vattenriket håller ihop arrangemanget.

Under vintern samlades örnarna längs Helge å och havet i jakt på mat. Årets örnräkning gav hela 65 örnar och många chanser att uppleva Vattenrikets gigant.

Vattenriket är ett populärt besöksmål. Under 2013 hade naturum Vattenriket mer än 110 000 besökare. En ny undersökning visar att besökarna bidrar positivt till ekonomin i Kristianstads kommun.

I höstas fick Vattenriket ett nytt storkhägn. I Hovby vid Hammarsjön närmare bestämt. Under vintern har hägnet kompletterats med boplattformar med plats för tre unga storkpar.

Det omväxlande landskapet och den stora artrikedomen lockade Karin Hernborg till Vattenriket. Redan på sin andra arbetsdag som ekolog fick hon se kungsfiskaren pila förbi.

Havs- och Vattenmyndigheten har valt ut ett tiotal projekt som ska få stöd till åtgärder i olika vattenområden. Kristianstads kommun och Länsstyrelsen Skåne får 15,7 miljoner kronor för projektet ”Bättre balans och mångfald i Helgeå och Hanöbukten”.

Vänliga hälsningar Åsa Pearce

Back To Top
Translate »