Röjning i Årummet för att gynna gullstånds

För att gynna den i Sverige och nordvästra Europa mycket ovanliga växten gullstånds, har det under den senaste veckan röjts inom Årumsreservatet, alldeles intill Linnérundan, norr om naturum Vattenriket. Åtgärderna har bestått i att ta bort de stora videbuskagen, gräva upp rötterna och skapa öppna ytor som gullståndsen kan trivas i. Gullståndsen finns alldeles intill och dess frön sprids, precis som hos maskrosorna, med vinden. De kraftiga videbuskagen etablerade sig när höslåttern upphörde någon gång i mitten på 1900-talet. Åtgärden är ett försöksprojekt och fungerar det, kommer Naturvård, C4 Teknik att fortsätta kommande år.

I förgrunden syns de flera meter höga gullståndsen med gula blommar och i bakgrunden en grävmaskin som gräver upp buskrötter. Foto: Hans Cronert.

Hälsningar
Hans Cronert, naturvårssamordnare i Vattenriket

Back To Top
Translate »