Dialog om våtmarkernas många funktioner

Om våtmarkernas funktioner och hur de bäst kan nyttjas. Det står på agendan när ett 40-tal Baltic COMPASS-representanter från länderna runt Östersjön träffas i Vattenriket.


Gässen lyfter över Isternäset. Sven-Erik Magnusson berättar om våtmarkernas många funktioner.
-Strandängarna spelar en viktig roll genom att både reglera mängden vatten i ån och förhindra att näringsämnen rinner ut i Hanöbukten. Ängarna ger oss dessutom en rad andra ekosystemtjänster som betesmark och hem åt strandängsfåglar.

I två dagar står Kristianstads kommun värd för ett dialogmöte om våtmarker i det Eu-finansierade miljöprojektet BalticCOMPASS med deltagare från länderna runt Östersjön.
-Det övergripande syftet med Baltic COMPASS är att minska övergödningen i Östersjön, säger Maria Osbeck, forskningsassistent, Stockholm Environment Institute (SEI).

Dialogmötet som hålls i Vattenriket just nu går ut på att hitta strategier för hur våtmarker kan nyttjas för att både hantera översvämningar och näringsläckage. Dagens exkursion visar hur vattenståndsvariationerna påverkar staden Kristianstad.

Deltagarna får information om kommunens arbete för att förhindra att staden översvämmas när vattnet i Helge å stiger. Med tanke på framtidens klimatförändringar kan våtmarker som strandängar vara en lösning för att både motverka översvämningar och näringsutsläpp.

Kanske måste flera sektorer samverka mer än de gör i dag? Hur ska man göra det? Det är några av frågorna på agendan vid dialogmötet.

-Det är intressant att man förlägger en internationell konferens som knyter samman våtmarkernas alla olika sorters betydelser i ett sektorsövergripande projekt. Vi behöver arbeta så ännu mer, säger Sven-Erik Magnusson, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »