Årummet mitt i stan är invigt

Med ett klipp mitt på naturumbron invigde landshövding Göran Tunhammar Vattenrikets senaste naturreservat: Årummet – ett stenkast från stadskärnan i Kristianstad.

Naturreservatet Årummet breder ut sig i våtmarkerna längs Helge å runt naturum Vattenriket. Här rör sig Kristianstadsbor både på fritiden och på väg till och från arbetet.

Strax innan invigningsbandet ska kapas passerar en grupp förskolebarn på väg från naturum mot centrum.
– Bilden av framtiden, säger Göran Tunhammar, som ser Årummet som en grön och blå lunga för Kristianstad.

Det unika med Årummet är det stadsnära läget, vilket gör området lättillgängligt för många. Vandringslederna Linnérundan och Tivolirundan ger besökarna möjlighet att se flera sällsynta växter och djur som lever i Årummets översvämningsmarker.

Efter invigningen fortsätter firandet med en båttur på Helge å längs Årummets vasshav, videsnår och högörtsängar. Här trivs pungmes, kungsfiskare och brun kärrhök.
– Och där ser ni hur en av pilgrimsfalkarna som häckar på Vattentornet, ger sig ut på jakt, pekar Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.

Att både bevara och utveckla naturvärdena har varit vägledande tankar för planerna kring ett nytt bostadsområde på nordöstra Vilan vid Årummets södra kant.

-Vi planerar att öppna upp och skapa ett ösystem med spångar som en övergång mellan bebyggelse och våtmarkerna. Med målet att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel, förklarar Susanne Weidemanis, projektledare.

– I och med att Årummet blir ett reservat upprättas en skötselplan och resurser avsätts för naturvårdsskötsel, information och tillgänglighet. På så sätt säkerställs värdena så att de bibehålls och utnyttjas på ett hållbart sätt och inte riskerar att försvinna, säger Sven-Erik Magnusson, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Upptäck Årummet!
Flera insatser har redan gjorts för att underlätta för besökare att uppleva området. Tivolirundan (1,8 km) går längs Helgeåns videbevuxna våtmark och Tivoliparkens lummiga grönska. På vintern kilar uttern förbi på isen och på sommaren jagar den bruna kärrhöken efter vattensork i vassen. Leden är utrustad med ljudfiler med qr-koder.

På naturumbron sitter en ny utställning. Facken i broräcket har fyllts med bild och text som beskriver Helge å, bron, naturum Vattenriket, Härlövs ängar och vandringsleder i området.
Text och bild: Åsa Pearce

Fira med oss!
Lördag 21 april kl 12–16 firar vi det nya stadsnära naturreservat Årummet. Det blir paddling och håvning, guidade turer längs Tivolirundan, utematlagning och tipspromenad.

Varmt välkomna!!

Back To Top
Translate »