Vattenriket får en vänförening

Vattenrikets vänner bildar en förening. På måndag kväll hålls det första mötet. Vänföreningens mål är att stödja Vattenriket och naturum genom att sprida information och samla in pengar till olika projekt.

Torsten Jeppsson, Eva Lundius och Ulf Oscarsson är initiativtagare till Vattenrikets vänförening.

Syftet med föreningen är dubbelt. Det handlar dels om att sprida kunskap om och intresse för Vattenriket, dels om att samla in pengar till olika projekt.

-Vi vill verka för att bibehålla intresset för Vattenriket och se till att Kristianstadsborna engageras för att stödja utvecklingen av biosfärområdet, säger Torsten Jeppsson.

Dessutom hoppas alltså föreningen kunna samla in pengar som ett komplement till den kommunala budgeten. Önskelistan rymmer allt från en ny Opteryxfilm, (dagens har visats fler än 17 000 gånger) till stöd för projekt som gynnar den biologiska mångfalden till att öka upplevelsen och tillgängligheten på Vattenrikets besöksplatser.

Inför bildandet har trion varit i kontakt med de föreningar som redan finns och fått positiv respons. �
-Det är fantastiskt roligt att föreningarna samarbetar på det här viset. Tillsammans kan de åstadkomma något större, säger Sven-Erik Magnusson, Vattenrikets grundare och koordinator för biosfärområdet.
Text och foto: Åsa Pearce

Tid: måndagen den 16 april kl 18.30,
Plats: naturums föreläsningssal
Kontakt:Torsten Jeppsson, torsten.jeppsson@telia.com
tel:044-12 57 16 mobil 070 6603937
Eva Lundius, eva.lundius@swipnet.se
tel:044-21 76 42 mobil 070 324 86 74
Ulf Oscarsson, ulf.oscarsson@gmail.com
tel 044-140 14 17 mobil 0733 556423 

Back To Top
Translate »