Våtmark för bevattning ger en renare Vinne å

En av de första våtmarkerna i Vinneåprojektet är nu färdig. Göran Nilsson har anlagt en 3 hektar stor våtmark vid Norregård, strax norr om Vinslöv.

I fjol fick Vattenriket och Kristianstads kommun så kallade LOVA–pengar till lokala vattenvårdsåtgärder, om 6,4 miljoner kronor under tre år. Målet är att minska övergödningen i Östersjön och att skapa god ekologisk status i Vinne å.

Genom att anlägga våtmarker hjälper lantbrukarna till med att ta bort näringsämnen som annars skulle hamnat i ån. Dessutom blir det ett jämnare vattenflöde i ån när vattnet samlas upp under vinterhalvårets högvattenstånd.

-Att samla upp vattnet från bäckar och åkermark för bevattning är en klockren insats – annars passerar ju vattnet rätt ut i havet, säger Göran Nilsson. Sedan är dammen ett trevligt inslag i landskapet också.

Görans våtmark är en av de första som står klar inom Vinneåprojektet. Totalt har hittills sju områden fått tillstånd av Länsstyrelsen att anlägga våtmarker. Det rör sig om drygt 40 hektar.
-Det är en jättebra siffra, med tanke på att vår målsättning för projektet är totalt 50 hektar fram till 2014, säger Jonas Dahl.

Göran Nilsson har varit intresserad av att anlägga en våtmark en tid. När nu möjligheten att få ett bidrag om 100 000 kronor per hektar öppnade sig slog han till.
-Visserligen är den verkliga kostnaden ungefär dubbelt så stor, men det är det värt insatsen för att säkra upp tillgången på bra bevattningsvatten, säger han.

Back To Top
Translate »