Följ pilgrimsfalkarnas häckning på webben!

För tredje året i rad har Vattenrikets pilgrimsfalkar lagt ägg i bolådan på Vattentornet. I år kan häckningsbestyren för första gången följas ”live” via webbkamera. I dag körde sändningen på naturum Vattenriket igång.

Karin Magntorn och Hans Cronert visar den direktsända bilden på Vattenrikets häckande pilgrimsfalkar.
– Det är fantastiskt roligt att kunna hjälpa våra hotade arter och samtidigt ligga i framkanten med ny teknik som ger oss möjligheten att visa hela världen pilgrimsfalkarnas vardag med den vackra utsikten över Kristianstad i bakgrunden, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare.

Webbsändningen är en del i ”Birds on line” – ett projekt som ska underlätta häckningen för Vattenrikets pilgrimsfalkar, fiskgjusar och kungsfiskare. Projektet ger fåglarna nya boställen. Vid boställena monteras samtidigt kameror som gör det möjligt att komma nära fåglarna. Vattenriket samarbetar med C4 Teknik om webbkameran på Vattentornet och har fått bidrag från Länsstyrelsen till projektet.

Falkarna på Vattentornet:
2001 Ensam, övervintrande hona
En ung hona slog sig ner på vattentornet på hösten 2001. Med tornet som bas tillbringande hon vintrarna följande år med att jaga kajor och stadsduvor. Hon anlände punktligt i september och drog norrut i april. Troligtvis häckade hon långt norrut. En bolåda sattes upp på vattentornet men den förblev oanvänd de närmaste åren.

2006 Dumpad hane
Så fick falkhonan äntligen sällskap av en hane. Många hoppades nu att ljuv musik skulle uppstå. Fåglarna sågs tidvis inne i bolådan men trots hanens uppvaktning lämnade hon Kristianstad varje vår. Kvar satt en snopen hane. Hanen känns igen på att en vingpenna saknas i ena vingen.

2010 Familjelycka med tysk hona
Våren 2010 kom en ny hona till vattentornet. Hon var ringmärkt som bounge i Mecklenburg i norra Tyskland 2008. Nu blev det äntligen familjelycka och paret fick tre ungar.

2011 Ny häckning
Våren 2011 häckade falkparet åter igen och fick även det här året tre ungar.

2012 Ny bolåda och häckning på gång
Den tyska honan och hanen med saknad vingpenna har bott in sig i den nya bolådan. Den 25 mars lades det första ägget.

Snabba fakta – Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
Storlek: Längd: 40-50 cm
Vingbredd: 80-110 cm (honan är större än hanen)
Vikt: Hanar ca 450-750 g, honor 900-1500 g.
Utbredning: I Sverige häckar pilgrimsfalken i stora delar av landet, från Skåne till Norrbotten.
Antal: Minst 275 par i Sverige år 2010.
Rödlistad: I Sverige som sårbar (VU).
Hot: Den kraftiga tillbakagången under 1900-talet orsakades främst av först jakt sedan av miljögifter. Idag är och störning vid boplatser det främsta hotet.
Föda: Falkarna i Kristianstad äter till exempel kajor, stadsduvor, starar, änder, krickor, skrattmåsar och vadarfåglar.
Häckning: Honan blir könsmogen vid 2 års ålder och hanen som regel vid 3 år. I april lägger honan 2-4 ägg, som ruvas 28-33 dygn av båda föräl­drarna, men mest av honan. Ungarna blir flygfärdiga efter ca en månad. Häckande par återvänder oftast till samma häckningsplats år efter år.
Flyttning: De flesta pilgrimsfalkarna lämnar Sverige i september. Många drar till Frankrike, några till Danmark och en del stannar i Sverige. Falkarna i södra Sverige, exempelvis de som häckar på Vatten­tornet i Kristianstad, övervintrar ofta i närheten av häckningsplatserna.

Back To Top
Translate »