Provfiske I Hanöbukten. Foto: Patrik Olofsson

Vattenrikets arbete lyfts fram i Almedalen

Hanöbukten mår dåligt och orsakerna är komplexa. Biosfärkoordinator Carina Wettemark är en av talarna på Havsmiljöinstitutets seminarium om nya angreppssätt för att lösa Hanöbuktens miljöproblem. Brunifiering, magra torskar och sjuka…

Läs mer

Provfiske ger ny kunskap om livet under ytan

Tidigare inventeringar har visat på stora mängder fintrådiga alger i Hanöbukten. Årets provfiske pekar på en förklaring. Storspiggen dominerade i näten. Blir de för många äter de upp de små kräftdjuren,…

Läs mer

Fågeltornet vid Äspet byggs om

I fjol rustades fågeltornet vid Pulken och Åsum upp. Nu har det blivit Äspettornets tur. Under tiden går det bra att skåda änder och vadarfåglar i lagunen nedanför tornet. Renoveringen…

Läs mer

Havets dag – en familjedag på stranden

På lördag 30 augusti bjuder Vattenriket in till Havets dag – en familjedag vid Snickarhaken. Dagen blir full av aktiviteter och utställningar som visar hur viktigt ett friskt och rent…

Läs mer

Ny infoplats berättar om sandmarkernas värden

Vid Rinkaby skjutfält reser sig en jättesten med texten ”Upptäck livet i sanden”. I fotografier, kartor och text berättar den nya informationsplatsen om sandmarkernas historia och naturvärden. De sydsvenska sandmarkernas växter och djur…

Läs mer

Gott om ålgräs och blåstång utanför Åhus

Mycket ålgräs och blåstång, ett jättefint område. Det är marinbiolog Lena Svenssons första intryck från Vattenrikets dykningar under Havsresans fältvecka. Sista veckan i maj samlades ett 40-tal dykare i Åhus.…

Läs mer

Vad händer i Hanöbukten?

Mindre fångster, skadad fisk, brunt vatten och tång som försvinner. I höstas presenterade Havs- och vattenmyndigheten sin utredning om Hanöbukten. På onsdag berättar Mats Svensson, enhetschef  HaV, om utredningen och arbetet…

Läs mer

Havsresan kommer till Vattenriket

I år gästar 25-årsjubilerande kunskapsprojektet Havresan 400-årsjubilerande Kristianstad. Föredrag, fältvecka och havets dag ska öka och sprida kunskap om Hanöbukten och Helge å. Vattenriket håller ihop arrangemanget. På naturums ”prat…

Läs mer

Blåmusslor kan ge svar på hur havet mår

Fisken i Hanöbukten mår dåligt. Samtidigt blir Helge å allt brunare. Kanske kan blåmusslor ge en ledtråd om hur organismerna i havet påverkas av det bruna vattnet. Johan Fruh, masterstudent…

Läs mer

Musslor och märlor trivs vid Kiviksbredan

Kiviksbredans grundområde en mil utanför Åhus lockar många övervintrande fåglar. Och det är inte så konstigt – nytagna bottenprover visar på god ekologisk status med mycket musslor och märlor. Kiviksbredan…

Läs mer
Back To Top
Translate »