Vad händer i Hanöbukten?

Mindre fångster, skadad fisk, brunt vatten och tång som försvinner. I höstas presenterade Havs- och vattenmyndigheten sin utredning om Hanöbukten. På onsdag berättar Mats Svensson, enhetschef  HaV, om utredningen och arbetet framöver.

Hej Mats Svensson! Du kommer till 400-årsjubilerande Kristianstad på onsdag. Vad ska du prata om?
-Vatten i alla former. Jag börjar på land och fortsätter längs Helge å och ut i Hanöbukten. Jag kommer att berätta vilka faktorer som påverkar vattenkvaliteten i havet. Det kommer att handla om vad vi redan gör och vad vi kan göra.

Vilka faktorer är det som påverkar vattnet i havet?
-Det är en rad olika faktorer och det är ofta långt mellan påverkan och effekt både i tid och rum. Det är en fråga om användning av skogs- och jordbruksmark, transportsystem, men även livsstil och konsumtion.

I höstas presenterade HaV en utredning om miljön i Hanöbukten? Vad kom den fram till?
-Rapporten sätter fingret på flera saker vi behöver veta mer om. Om försvarets aktiviteter och om den så kallade cocktaileffekten av flera ämnen som var för sig ligger inom gränserna, men som sammantaget kan ha stor påverkan.

På senare tid har det kommit rapporter om skadad fisk, brunt vatten och tång som försvinner. Finns det några ljusglimtar i havsmiljön?
-Absolut och jag vill gärna avsluta med att ge lite hopp också. Vi har fixat en del gamla miljöproblem, som gjort att vi fått tillbaka havsörnen och sälen. I dag har vi dessutom rätt bra koll på utsläppen från industri och reningsverk.

… men det är inte dags att luta sig tillbaka?
-Nej trycket på havets ekosystemtjänster ökar, vilket gör att vi måste förvalta värdena bättre.

Vad kan en vanlig människa göra för att bidra till en bättre havsmiljö?
-Tänka på hur vi lever och vad vi äter. Vi är duktiga på att sopsortera. Nu måste vi ta nästa steg och säga nej till bil och semester i Thailand. Det är inte lätt, men det kommer att bli nödvändigt.

Vad kan våra kommunens tjänstemän och politiker göra?
-Planera på längre sikt och samarbeta med andra kommuner. De kommunala översiktsplanerna bör sträcka sig 30 år fram i tiden.
Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn

Vill du veta mer? Lyssna på Mats Svenssons föredrag:
Prat efter mat – Vad händer i Hanöbukten?
Naturum Vattenriket
Onsdag 12 mars kl 12.15–13.00.

Back To Top
Translate »