Fågeltornet vid Äspet byggs om

I fjol rustades fågeltornet vid Pulken och Åsum upp. Nu har det blivit Äspettornets tur. Under tiden går det bra att skåda änder och vadarfåglar i lagunen nedanför tornet.

Renoveringen är en del i av C4 Tekniks översyn av alla fågeltorn i Vattenriket.
-Tornen byggdes på 1990-talet och det har blivit dags att se över och reparera där det behövs, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.

I Äspettornet byts golvet ut och trappan flyttas till andra sidan, så att man stör fåglarna mindre när man går upp.

Dessutom byggs utrymmet under tornet om till ett enklare gömsle och väderskydd. Här kommer också att finnas bänkar som gör det möjligt att vila trötta ben.

Under ombyggnadstiden går det bra att skåda änder och vadarfåglar i lagunen nedanför tornet. Ett annat alternativ är att besöka det lilla tornet som finns vid stigen längs skogen, mellan parkeringen och hamnen. Tornet öppnar igen kring mitten av oktober.

Text: Åsa Pearce/ Hans Cronert
Foto: Sven-Erik Magnusson

Back To Top
Translate »